Mladí ukrajinští tanečníci začali studovat na Tanečním centru Praha. Škola pro děti uprchlíků připravila speciální stipendijní program

Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium pomáhá dětem z Ukrajiny. Škola pro ukrajinské studenty připravila nový stipendijní program, který v případě potřeby zahrnuje dopravu od hranic do Prahy, ubytování v internátu konzervatoře i v soukromí ve spolupráci s rodiči kmenových žáků konzervatoře. Pro děti uprchlíků je připraven tréninkový a vzdělávací plán podle věku a úrovně dosavadního vzdělání včetně zajištění materiálních podmínek jako jsou učebnice, pomůcky nebo obědy ve školní jídelně. Stipendium představuje stoprocentní krytí všech výše uvedených nákladů.

Mladí ukrajinští tanečníci začali studovat na Tanečním centru Praha. Škola pro děti uprchlíků připravila speciální stipendijní program

Mladí ukrajinští tanečníci začali studovat na Tanečním centru Praha. Škola pro děti uprchlíků připravila speciální stipendijní program

„K dnešnímu dni jsme přijali již patnáct studentů. V prvních čtrnácti dnech absolvují adaptační jazykový program a jsou rozřazeni do skupin praktické výuky dle věku a dosavadního vzdělání. Pro usnadnění průběhu jejich adaptace jsme posílili sbor o dva ukrajinské pedagogy tance. Studenti budou následně zařazeni i do teoretické výuky, popřípadě vytvoříme další studijní skupiny,“ vysvětluje ředitel konzervatoře Jan Schneider. „Velkou pomocí jsou v současné chvíli zahraniční studenti a zaměstnanci z jazykově blízkých zemí, kteří u nás studují a pracují již několik let. Děkuji všem spolupracovníkům, rodičům a studentům, kteří v této těžké době ‚přiložili ruku k dílu‘ - za jejich ochotu, vstřícnost a obětavost,“ dodává.

Taneční centrum Praha také plánuje ve středu 20. dubna 2022 od 18 hodin v Divadle Komedie uvést představení Stvoření tance pro Ukrajinu. Prostřednictvím vybraných tanečních ukázek světového a domácího repertoáru motivuje inscenace, která je určená především školním dětem, mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu a kultuře. Představení je zdarma po předchozí rezervaci míst v tomto formuláři.

Taneční centrum Praha je novým typem konzervatoře, která v sobě spojuje gymnaziální a umělecké vzdělání, propojuje výuku klasických a moderních tanečních technik a metod, včetně těch úplně nejnovějších, s inscenační praxí současného tanečního divadla. Konzervatoř sídlí v novém Domě tanečního umění Praha v areálu bývalého Branického pivovaru. Památkově chráněná budova z konce 19. století, která byla velmi citlivě revitalizována a pro tyto účely rekonstruována, slouží pro tyto účely od loňského září.

Zdroj: Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium

Témata článku

Konzervatoř Taneční centrum PrahaUkrajina

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: