MOZ-ART - baletní dvojvečer Jihočeského divadla

MOZ-ART - baletní dvojvečer Jihočeského divadla

MOZ-ART - baletní dvojvečer Jihočeského divadla

V sobotu 1. února se v DK Metropol v Českých budějovicích uskuteční premiéra komponovaného tanečního večera MOZ-ART. Večer je složen ze dvou choreografií, jež jsou inspirovány dílem geniálního skladatele W. A. Mozarta. Autorem první z nich, Mirabell, je umělecký šéf baletního souboru JD Attila Egerházi, Šest tanců je dílem světově proslulého předního českého choreografa žijícího v zahraničí Jiřího Kyliána. Oba krátké balety (každý však jiným způsobem) zobrazují duši Mozarta, jak ji vidí choreografové.
Je mnoho důvodů, proč jsme tento večer zařadili do našeho repertoáru,“ vysvětluje Attila Egerházi, šéf baletu Jihočeského divadla, „Jednak proto, že Mozart a jeho umělecké dílo souvisí a je silně spojeno s Českou republikou. Často a rád tu pobýval a pracoval. Druhým podnětem je, že geniálního českého choreografa Jiřího Kyliána považuji za „Mozarta“ tanečního umění. Jeho choreografické dílo je – stejně jako Mozartova hudba –  plné života, lásky a lidství, prodchnuté živostí, napětím, humorem a vždy v naprostém souladu s hudbou. Umělecká tvorba W. A. Mozarta i Jiřího Kyliána je velice originální. Jeho vynikající choreografii nazvanou Six Dances (Šest tanců) uvedeme ve druhé části večera. Tento choreografický počin je pro tanečníky velkou výzvou a pro diváky nevšední zábavou. Také já cítím, že Mozartova hudba je velice blízká mému naturelu i mým uměleckým vizím. Bylo pro mne výjimečnou zkušeností vnořit se do jeho hudebního světa, když jsem vytvářel choreografii Mirabell, kterou uvedeme v první části našeho mozartovského večera. Mirabell je taneční báseň, která zrcadlí Mozartovu hudbu.
Jiří Kylián pracoval s představou tanečníků coby loutek v dětském divadélku – v imaginárním světě vykonstruovaném poté, co si přečetl výbor dopisů, které psal Mozart své ženě Konstanci. Dopisy hravé a provokativní stejně jako vážné a zoufalé. Choreografie Jiřího Kyliána jsou po technické stránce velmi náročné, přesto jsou jeho díla velmi atraktivní a všude ve světě žádaná. Svědčí o tom i fakt, že se ve světě hraje každý den jedna z jeho choreografií. Šest líbivých a humorných choreografií budou mít možnost vidět diváci i během baletního večera. V inscenaci Šest tanců zazní skladba W. A. Mozarta Šest německých tanců pro orchestr - D dur, A dur, C dur, G dur, B dur a D dur, KV 571.
Choreografie Mirabell, jež dostala název podle barokního zámku a jeho květinových zahrad v Salzburgu, je dle Egerháziho poezií, dílem mnoha poloh stejně rozličných, jako byl Mozart sám - humor, drama, láska… Je koláží tanečních prvků a myšlenek, pro které pak vybíral Egerházi hudební fragmenty.
Celé představení je realizováno ve spolupráci s TCP – Tanečním centrem Praha – konzervatoří o.p.s. Tentokrát se stejným dílem podílely oba subjekty nejen po umělecké stránce, ale také po stránce finanční. V inscenaci Mirabell účinkuje na scéně 23 tanečníků (16 Jihočeské divadlo, 7 Taneční centrum Praha), proto by tato choreografie bez spolupráce s TCP nemohla být realizována. Spolupráce obou subjektů má již pětiletou tradici. Studenti konzervatoře tak díky ní nabudou praktické taneční dovednosti a nemálo z nich se stává v návaznosti na účinkování v inscenacích JD po ukončení studia adepty na stálé členy baletního souboru. Taková spolupráce není v taneční branži obvyklá, nicméně je srovnatelná například s praxí učňů odborných učilišť v podnicích svých potenciálních budoucích zaměstnavatelů. Zdroj: Jihočeské divadlo

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: