Možnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na HAMU

Možnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na HAMU

Možnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na HAMU

Katedra tance pořádá v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v programu celoživotního vzdělávání kurz s názvem Taneční a pohybová výchova. Prostřednictvím čtyřsemestrální soustavné a systematické práce umožní tento kurz zájemcům osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky taneční a pohybové výchovy s metodikou výuky. V neposlední řadě mohou účastníci získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Taneční a pohybová výchova. Uzávěrka přihlášek probíhá nyní.
Čtyřsemestrální cyklus přednášek a seminářů se koná jednou měsíčně v pátek a v sobotu vždy od 9.00 do 16.45 hodin (tzn. 16 vyučovacích hodin, září - prosinec/únor - květen = 64 hodin na semestr - celkem 256 vyučovacích hodin/4 semestry). Součástí cyklu jsou také dva týdenní letní semináře s časovou dotací 48 vyučovacích hodin.
Výuka je organizována v prostorách Katedry tance pražské HAMU na Malostranském náměstí v Praze. Letní seminář se uskuteční v Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku AMU Beroun.
Podmínkou úspěšného absolvování cyklu přednášek a seminářů je pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75%  účast a  průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti. Dále závěrečný praktický pedagogický výstup a zkouška z didaktiky příslušné taneční techniky. Frekventanti splňující uvedené podmínky obdrží osvědčení o absolvování kurzu Taneční a pohybová výchova, který je dokladem o systematickém zvyšování odborné pedagogické kvalifikace, kterou pořádá a garantuje katedra tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Kurz je akreditovaný MŠMT - ze dne 8. 1. 2015 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Cena celého dvouletého (čtyřsemestrálního) cyklu činí 25.500 Kč. Přednášky a semináře povedou pedagogové katedry tance HAMU:
Doc. Václav Janeček Ph.D.
Mgr. Mahulena Křenková
Mgr. et MgA. Andrea Opavská
Mgr. Libuše Ovsová
Mgr. Marie Fričová Ph.D.
Mgr. Jiří Lössl
Jiří Čumpelík, Ph.D.
Mgr. Mirka Eliášová Ph.D.
Mgr. et MgA. Lucie Hayashi Ph.D. Více informací zde.

Zdroj: HAMU

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: