Musica Florea a Hartig Ensemble uvedou balet Ludwiga van Beethovena

Musica Florea a Hartig Ensemble uvedou balet Ludwiga van Beethovena

Musica Florea a Hartig Ensemble uvedou balet Ludwiga van Beethovena

Jediný známý balet Ludwiga van Beethovena se dočká po 215 letech dobového scénického provedení. Dílo Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43, uvedou Musica Florea a Hartig Ensemble jako balet Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance 2. července 2016. Premiéra se koná v prostředí Zámeckého divadla ve Valticích.
Ludwig van Beethoven
je širší veřejnosti známý jako autor devíti symfonií a notoricky známých klavírních koncertů a sonát. Z tvorby divadelní se zachovala pouze jediná opera (Fidelio) a jediný balet, který uvidí a uslyší české publikum poprvé v jeho co nejpůvodnější podobě. Orchestr Musica Florea a tanečníci z Hartig Ensemble společně vytvoří podobu baletu tak, aby se co nejvíce přiblížil době svého vzniku.
Hudebního nastudování se ujal dirigent a umělecký vedoucí orchestru Musica Florea Marek Štryncl, choreografie a režie Helena Kazárová, profesorka AMU, která vedle stálých členů souboru Hartig Ensemble – Tance a balety třech staletí přizvala ke spolupráci několik sólistů (Jaime Reid -Béjart Ballet Lausanne, Jiří Jelínek, Václav Janeček a další).
Ke genezi nového nastudování baletu choreografka Helena Kazárová říká: „Myšlenka uvést toto dílo ve své obsahově i esteticky co možná nejpůvodnější podobě ve mně zrála již dlouho. Jednou, asi před čtrnácti lety, jsem potkala dirigenta Marka Štryncla před budovou HAMU a ptala jsem se, zda by se Beethoven dal zahrát také dobově. On byl z té myšlenky nadšen. V té době bych si ale netroufla na choreografii tohoto opusu, měla jsem ještě málo zkušeností. Chtěla jsem, aby se toho ujal Pavel Šmok. Vypracovala jsem scénář a sešla se s ním. Pak bohužel již nebylo možné kvůli jeho zdravotnímu stavu náš úmysl dále rozvíjet. Letos tento Mistr z cechu Terpsichory odešel tančit do nebe. Chtěla bych mu náš balet věnovat z velké úcty k jeho umění.
Posluchačům i divákům se naskytne možnost poznat Beethovenovo dílo v novém kontextu. „Baletní hudba Ludwiga van Beethovena se koncertně příliš často neprovádí,“ doplňuje Marek Štryncl, „Každý tuší, že k této hudbě chybí cosi podstatného – taneční složka. Skvělé na této hudbě je to, že tanec pouze ,nedoprovází‘. Její účinnost bude zvětšena použitím dobových výrazových prostředků a také dobových nástrojů. Právě tím bude toto provedení novým.“ O nové pojetí jde i z režijního hlediska. Beethovenův balet byl během 20. století třikrát nastudován i v Národním divadle, ale nikdy ne se snahou obnovit původní libreto a vytvořit historicky poučené dílo.
Premiéra Die Geschöpfe des Prometheus, Op. 43 se konala 28. března 1801 v Burgtheateru ve Vídni v choreografii Itala Salvatora Viganò, který patřil k neobdivovanějším mužům tehdejší Evropy. Beethoven pracoval s jeho italským libretem, které se dosud nepodařilo objevit a má se tudíž za ztracené. Nastudování vychází z rešerší původních pramenů i odborných beethovenovských studií. Tento balet byl Beethovenovým prvním obsáhlejším dílem pro divadlo a stal se jedním z jeho prvních veřejných úspěchů – v průběhu sezony 1801/1802 byl uveden téměř třicetkrát.

Další repríza proběhne 12. září 2016 na letní scéně Lichtenštějnského paláce na HAMU.

Zdroj: Musica Florea

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: