Musica Florea a Hartig Ensemble uvedou Dona Juana a Mozartovu harlekynádu

Orchestr Musica Florea a taneční soubor Hartig Ensemble - Tance a balety tří staletí připravují nový program. Jeho součástí bude premiérové nastudování tragického baletu Don Juan aneb Kamenná hostina Ch. W. Glucka a obnovená premiéra Mozartovy baletní pantomimy Pantalon a Kolombína. Vše uvedeno pod širým nebem na jevišti jedinečného Florea Theatrum 20. července 2021 na Letní scéně pražské HAMU.

Pantalon a Kolombína. Foto Michael Tomeš.

Pantalon a Kolombína. Foto Michael Tomeš.

Téma španělského svůdce Dona Juana je v literatuře známo již od středověku, o rozšíření jeho slávy se následně postarali spisovatelé a dramatici jako Tirso di Molina či Molière. Tato dramatická zpracování se stala inspirací italskému choreografovi a novátorovi klasicistního tance Gasparo Angiolinimu. Společně se skladatelem Ch. W. Gluckem roku 1761 ve Vídni uvedli přelomové dílo s názvem Don Juan aneb Kamenná hostina. První tragický dějový balet, jenž předznamenal nový směr ve vývoji jevištního tance i opery.

„Angioliniho Don Juan je v baletní historii velice významný titul, o jeho původní jevištní podobě však nemáme zcela zřetelné informace. Dochovánu máme pouze krátkou synopsi děje, nikoli celé libreto, což před soudobé inscenátory klade nemalé překážky,“ přibližuje režisérka a choreografka inscenace Helena Kazárová.

V případě hudební složky je situace obdobná. Dochovány jsou tři různě dlouhé partitury, ta nejkratší z nich dokonce v několika opisech, přičemž však není zcela jasné, která z verzí je původní premiérová. Inscenační tým se rozhodl pro své uvedení vybrat nejdelší partituru, která je složena z jednatřiceti čísel. O její úpravu se postaral Marek Štryncl, umělecký vedoucí a dirigent orchestru Musica Florea.

„Gluckova hudba k Donu Juanovi občas bývá hrána, je ovšem rozdíl v koncertním provedení a provedení divadelním. Bylo proto potřeba se zamyslet nad charakterem jednotlivých hudebních čísel: některá jsou určena k herecko-pantomimické akci (například k souboji), jiná čistě k tanci ,per se‘, občas je v nich obojí. Jde o první dějový balet a Gluck s Angiolinim se snažili o prolnutí vyprávění příběhu s čistým tancem,“ dodává Kazárová.

Balet odehrávající se ve Španělsku byl novou výzvou i pro zkušené členy Hartig Ensemble. Ti již v minulém období studovali španělské tance školy bolera a hru na kastaněty, aby mohli dostát nárokům této inscenace, pánové navíc musí zvládnout i šerm.

Dramatického Dona Juana doplní humorná baletní pantomima Pantalon a Kolombína z dílny W. A. Mozarta. Toho poprvé Musica Florea a Hartig Ensemble uvedli v červnu 2017. Pantalon a Kolombína, též uváděný pod jmény Harlekyniáda, Maškaráda či Hudba k pantomimě, vznikl v roce 1783. Tento balet-pantomima je silně svázán s dobově stále populárním žánrem commedie dell’arte a Mozart v tomto kuse sám tančil roli Harlekýna a podílel se pravděpodobně i na libretu. Hudba se dochovala pouze v partu prvních houslí, orchestraci provedl Franz Beyer. Některé kostýmy vznikly podle fresek ve slavném Maškarním sále v českokrumlovském zámku.

Program dvou baletů bude uveden na Letní scéně pražské HAMU v Lichtenštejnském paláci na unikátním jevišti mobilního barokního divadla Florea Theatrum 20. července 2021 od 21.00 hod. Představení bude předcházet od 20.00 rovněž dramaturgický úvod, kde se diváci dozví od prof. Heleny Kazárové, Ph.D. a MgA. Petry Dotlačilové, Ph.D. řadu zajímavých podrobností o vzniku této inscenace a o genezi obou děl v dobových souvislostech.

Zdroj: Musica Florea

Témata článku

Don Juan aneb Kamenná hostinaFlorea TheatrumGasparo AngioliniHelena KazárováPantalon a Kolombína

Hartig EnsembleMusica Florea

Letní scéna HAMU

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: