Na HAMU se otevírá čtyřsemestrální kurz Taneční a pohybová výchova

Na HAMU se otevírá čtyřsemestrální kurz Taneční a pohybová výchova

Na HAMU se otevírá čtyřsemestrální kurz Taneční a pohybová výchova

Katedra tance pořádá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání dvouletý kurz (4 semestry) akreditovaný MŠMT (ze dne 8. 1. 2015 o udělení akreditace na základě §25 a §26 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.). Tento kurz se otevírá jednou za 2 roky.

Prostřednictvím dvouleté soustavné a systematické práce umožní tento kurz zájemcům osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky taneční a pohybové výchovy s metodikou výuky a získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Taneční a pohybová výchova.
Cyklus přednášek a seminářů se koná jednou měsíčně únor-květen/září-prosinec pátek – sobota od 9:00 do 16:45. Rozsahem odpovídá 16 vyučovacím hodinám měsíčně, celkem 256 vyučovacích hodin za kurz. Výuka je organizována v prostorách HAMU Katedry tance.
Součástí cyklu jsou dva týdenní letní semináře s časovou dotací 48 vyučovacích hodin = celkem 96 vyučovacích hodin za oba týdny. Celková hodinová dotace kurzu je 352 vyučovacích hodin. Letní seminář se může konat mimo Prahu (např. UVS Beroun, nebo UVS Poněšice). Kurz začíná v únoru, a končí po dvou letech v lednu, po složení závěrečných zkoušek obdrží účastníci Osvědčení.
Podmínkou úspěšného absolvování cyklu přednášek a seminářů je pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75% účast a průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti, závěrečný praktický pedagogický výstup a zkouška z didaktiky příslušné taneční techniky.
Online přihlášku na nejbližší kurz odešlete prosím nejpozději do 15. 11. 2017. Potvrzení přihlášky dostanete e-mailem do 2 pracovních dnů, spolu s návrhem smlouvy a výzvou o uhrazení platby. Celková platba za kurz (4 semestry) činí 25500,-Kč.
Frekventanti splňující shora uvedené podmínky obdrží Osvědčení o absolvování kurzu Taneční a pohybová výchova, které je dokladem o systematickém zvyšování odborné pedagogické kvalifikace, kterou pořádá a garantuje katedra tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Přednášky a semináře povedou pedagogové katedry tance HAMU:

Úvod do pedagogiky tance - Doc. Václav Janeček Ph.D.
Klasický tanec - Mgr. Mahulena Křenková
Současný tanec - Mgr. et MgA. Andrea Opavská
Moderní tanec (Graham, Limón) - Mgr. Libuše Ovsová
Lidový tanec - Mgr. Marie Fričová Ph.D.
Nauka o pohybu - Mgr. Jiří Lössl
Kineziologie - Jiří Čumpelík, Ph.D.
Taneční improvizační metody a kompozice - Mgr. Mirka Eliášová Ph.D.
Dějiny a teorie tance - Mgr. MgA. Lucie Hayashi Ph.D.
Hlasová výchova - MgA. Martina Kafková

Více informací zde.

Zdroj: HAMU

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: