Nová publikace Institutu umění – Divadelního ústavu – Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Nová publikace Institutu umění – Divadelního ústavu – Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Nová publikace Institutu umění – Divadelního ústavu – Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Institutu umění – Divadelní ústav vydává novou studii zabývající se problematikou kulturních a kreativních průmyslů pod názvem Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie - Vymezení, ekonomický přínos, strategická podpora. Publikace, která je určena studentům i členům odborů kultury nebo státní správy, přináší na více než sedmdesáti stránkách srovnávání 11 vybraných zemí EU v jejich přístupu ke konceptu kulturních a kreativních průmyslů.
Studie představuje další z řady publikací Institutu umění – Divadelního ústavu zabývajících se problematikou kulturních a kreativních průmyslů (KKP), tedy tou částí „průmyslového odvětví“, jejíž základem je individuální lidská kreativita, lidské dovednosti a talent a která má potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa zejména prostřednictvím využití duševního vlastnictví (Mapping Document, 2001).
Autoři Eva Žáková a Marcel Kraus vypracovali tuto komparativní studii především jako podkladový materiál a inspirační zdroj pro strategické uchopení konceptu KKP v České republice. Studie se věnuje definování a vymezení KKP podle klasifikace ekonomických činností (NACE) a nástrojům strategické podpory KKP včetně využití strukturálních fondů v zemích jako jsou Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Velká Británie. Rozsáhlá úvodní část studie obsahuje rovněž vysvětlení jednotlivých pojmů a konceptů vážících se k využití potenciálu kultury především pro ekonomický růst.
Publikace je určena pro akademickou sféru tak pro samotné představitele kulturních oblastí. Zároveň může posloužit jako vhodné argumentační východisko pro zástupce orgánů státní správy a samosprávy, kteří jsou odpovědní za vytváření strategií a realizaci konkrétních podpůrných opatření v oblasti kultury i v dalších oblastech, jakými jsou oblasti podnikání či vzdělávání.
Studii lze stáhnout na webových stránkách Institutu umění – Divadelního ústavu.
http://www.idu.cz/cs/kulturni-a-kreativni-prumysly-ve-vybranych-zemich--2

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: