Nová publikace o tanci v Nakladatelství AMU: Profese tanečníka – Mezi obdivem a odsouzením

Nová publikace o tanci v Nakladatelství AMU: Profese tanečníka – Mezi obdivem a odsouzením

Nová publikace o tanci v Nakladatelství AMU: Profese tanečníka – Mezi obdivem a odsouzením

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vydalo kolektivní monografii pěti autorek – Karolíny Bulínové, Lucie Burešové, Doroty Gremlicové, Heleny Kazárové a Daniely Zilvarové – Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. Kniha obsahuje studie zkoumající postavení taneční profese v průběhu času.
Představuje pět různých obrazů taneční profese od baroka do současnosti, v Evropě, u nás i v Japonsku, a zaplňuje tak další mezeru v teoretické a historické reflexi této profese. Publikace se skládá z pěti kapitol, které se věnují určitým okolnostem povolání tanečníka v konkrétním čase, místě a společenském kontextu a jsou zakotveny v metodách historických či sociologických. Studie sledují klíčový záměr: co vypovídají fakta o tom, jak byl a je vnímán, modelován a určován tanečník z profesního hlediska společnosti, jejíž je součástí, nebo jak tanečník vnímá své místo v této společnosti. Autorky zkoumají také otázky vstupu do profese a utváření tanečních skupin, okolnosti zaměstnávání, podoby smluvních vztahů. Dotýkají se také zvláštností provozování profese, nároků na čas strávený v rámci divadla na trénincích, zkouškách a představeních. Všechny kapitoly se vztahují k problematice postojů společnosti k taneční profesi, k otázkám společenského stigmatu a prestiže.
Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením, ISBN 978-80-7331-241-1
vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2013, 1. vydání, 192 strany, vazba V2 https://www.namu.cz/item.php?item=261

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: