Nová výzva k účasti v programu individuálního poradenství a koučinku

Nadační fond pro taneční kariéru spouští novou výzvu k účasti na individuálním poradenství a koučinku pro umělkyně a umělce z oblasti tance, pohybového divadla a cirkusu, pro které je aktuálním tématem změna nebo ukončení kariéry. V průběhu léta letošního roku poskytli odborníci konzultace a podporu několika zájemkyním a zájemcům.

Nová výzva k účasti v programu individuálního poradenství a koučinku

Nová výzva k účasti v programu individuálního poradenství a koučinku

„Konzultace mi pomohly ujasnit si priority při volbě dalšího zaměstnání, poznat vlastní hodnoty, díky nimž se mohu lépe rozhodovat. Také mi pomohly nastavit si určité kroky, které mohu udělat pro dosažení vysněné práce, ať jsou to kroky krátkodobé, nebo dlouhodobé,” uvádí jedna z účastnic programu.

Profesní změna bývá náročným a často komplexním procesem. V tomto životním obdobím, je dobré mít profesionální podporu a parťáka, protože jde o křehký proces. Do nové výzvy je možné se přihlásit do 10. prosince 2022 a po úvodních konzultacích absolvovat dle doporučení odborníků nejen psychologické poradenství, individuální koučink, ale také zkonzultovat přípravu na pracovní pohovor nebo plány vlastního byznysu.

Infopoint

Nadační fond pro taneční kariéru od listopadu spouští Infopoint - průvodce a informační podporu umělkyním a umělcům v klíčových fázích jejich profesního života.

Umělecká kariéra má obvykle několik milníků, proto nabízíme užitečné informace pro začátek kariéry, ale také pro fázi, kdy je z nějakého důvodu nutné kariéru přerušit, nebo když dojde k ukončení aktivního působení na scéně a přechodu na tzv. druhou kariéru.

Infopoint je přehledně členěn dle typu pracovního statutu, a věříme, že bude pro umělkyně a umělce snadné se v něm orientovat.

Nadační fond pro taneční kariéru (NFTK) je jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje profesionálky a profesionály v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Buduje systém, který tanečnicím i tanečníkům zajistí adekvátní podmínky v období profesní změny. Ve své práci se po celou dobu zaměřuje nejen na umělce a umělkyně, kteří končí jevištní kariéru, ale také na absolventky a absolventy tanečních škol a jejich přechod do praxe, na aktivní taneční kariéru včetně jejího sociálního zázemí, a na druhé straně na kariérní změnu i na zralé tanečnice a tanečníky, kteří se blíží důchodovému věku. Součástí aktivit fondu je také mapování pracovních a životních podmínek v tanci, cirkuse a pohybovém divadle.

Zdroj: Nadační fond pro taneční kariéru

Témata článku

Nadační fond pro taneční kariéru

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: