Nový Dance Context Journal 2024 vyhlašuje otevřenou výzvu pro články na téma Tanec ve veřejném prostoru

Po šesti ročnících Speciálního vydání přichází Taneční aktuality s novým formátem periodika. Dance Context Journal pod editorským vedením Petry Dotlačilové a Zuzany Rafajové je přímým pokračovatelem Speciálního vydání, kromě populárně-naučných článků poskytuje rovněž platformu pro odborné studie ze světa tance, nonverbálního divadla či nového cirkusu. Právě nyní se pro potenciální autory otevírá příležitost přihlásit své články, tématem ročníku 2024 bude Tanec ve veřejném prostoru.

Hang Out (Eliška Brtnická). Foto: Kamil Hauptmann / MOVE Fest Ostrava.

Hang Out (Eliška Brtnická). Foto: Kamil Hauptmann / MOVE Fest Ostrava.

Tanec již dávno není – a vlastně nikdy nebyl – pouze ohraničen zdmi divadla. První taneční projevy ve společnosti se odehrávaly nejspíše v otevřeném prostoru, kde se daná komunita setkávala. Choreografický prvek se objevoval v církevním kontextu, na venkovských zábavách i dvorských slavnostech a později během 20. století se v rámci postmoderního tance objevil koncept site-specific, který přivedl taneční a pohybovou choreografii do nedivadelních, pro hraní netypických a venkovních prostor, s nimiž mohla komunikovat. Zároveň pohyb a tanec bytostně souvisí s vyjadřováním se k dění ve veřejném prostoru – umělci komentují společenské a politické záležitosti, nastolují témata k diskuzi, vyslovují názor.

 

Vítáme články, které se věnují například následujícím tématům a přístupům (ale nejen jim):
 

  • vztah tance a veřejného prostoru z hlediska divadelního (uměleckého) i společenského (antropologického), současného i historického;
  • site-specific projekty a obecně „tanec venku“ z pohledu umělce i diváka/kolemjdoucího;
  • proměna díla při přesunu z divadelního do nedivadelního/venkovního prostoru a obráceně;
  • politicky a společensky laděné projekty vyjadřující se k aktuálním tématům;
  • kombinace předchozího: site-specific s politickým poselstvím (např. environmentalismus, postkolonialismus, otázky rovnosti, feminismus, rasismus, LGBT+ tematika);
  • tanec na veřejných festivalech a přehlídkách (folklorní festivaly, sokolské slety atd.);
  • pohyb davu ve veřejném prostoru – např. fenomén flash mobu;
  • prezentace tance ve veřejném prostoru (inzerce, propagace).

 

Abstrakty s náměty článků o délce 150 až 300 slov a krátký životopis (100 slov) zasílejte do 15. listopadu 2023 prostřednictvím tohoto formuláře. Při zasílání abstraktů prosím specifikujte, zda je článek zamýšlený do první tematické sekce (populárně-naučné texty), nebo druhé tematické sekce (odborné články).

Vybraní autoři budou osloveni do 15. prosince 2023.

Termín odevzdání pro nerecenzované články je 31. ledna 2024.

Termín odevzdání pro recenzované studie pak 15. února 2024.

 

Plné znění otevřené výzvy naleznete pod následujícím odkazem: https://www.tanecniaktuality.cz/projekty/specialni-vydani/dance-context-journal-2024-call-for-papers

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: