O umení tela 2018

O umení tela 2018

O umení tela 2018

Slovenský tvorca a performer Jaro Viňarský so svojím občianskym združením SKOK! rozbieha dlhodobý projekt O umení tela. Pilotný ročník s podtitulom „Nebojme sa tanca!“ hostí Záhrada – Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Podtitul je zároveň jednoduchým heslom pre nový prístup k dramaturgii pre súčasný tanec na Slovensku, o ktorý sa projekt pokúša.

O umení tela je kontinuálne a systematické kultivovanie vzťahu k súčasnému tanečnému umeniu a tomu príbuzných foriem. Prihliada na špecifiká slovenského kultúrneho a spoločenského kontextu. Zameriava sa v prvom rade na podporu vzniku a prezentácie slovenskej súčasnej tanečnej tvorby, na jej konfrontáciu so svetovou súčasnou tanečnou tvorbou a na aktívnu stimuláciu verejnosti formou ponuky celej škály aktivít. Zámerom projektu je postupné vytváranie efektívneho a neustále živého modelu fungovania tanečnej dramaturgie naprieč kultúrnymi centrami na Slovensku.
Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu s Jarom Viňarským a občianske združenie SKOK! sa vedenie Záhrady - CNK podujíma na odvážny krok zveriť svoj celoročný program fyzického a tanečného umenia práve do ich rúk. Okrem Záhrady je partnerom projektu aj kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, ktoré uvedie vybranú časť programu. Popri uvádzaní predstavení poskytnú kultúrne centrá priestory pre tvorivé rezidenčné pobyty umelcov a príležitosti priamo s nimi diskutovať na odborne vedených debatách, či neformálnych stretnutiach. Účelom tohto nového diskusného priestoru je prezentované predstavenia slovenských a zahraničných umelcov priblížiť divákovi aj v širšom kontexte ich vzniku.
Dôležitou súčasťou programu je séria víkendových workshopov pre širokú verejnosť so záujmom o fyzické umenie. Workshows, ako ich SKOK! nazýva, ponúkajú účastníkom okrem možnosti zhliadnuť predstavenie tiež následné dva tvorivé dni priamo s jeho tvorcami.

Viac informácií

tu.

Zdroj: Občianske združenie SKOK!

Témata článku

Slovensko

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: