Opera Plus právě oznámila ukončení své činnosti

Opera Plus právě oznámila ukončení své činnosti

Opera Plus právě oznámila ukončení své činnosti

Před několika minutami ohlásil webový portál Opera Plus ukončení svých aktivit z důvodu seškrtání grantové dotace. Zániku profesionálního odborného média, který se věnoval i reflexi tanečního dění, upřímně litujeme, a doufáme, že se toto rozhodnutí ještě podaří zvrátit. Níže otiskujeme oficiální prohlášení šéfredaktora serveru Víta Dvořáka.

Náš protest a rozhodnutí skončit přichází v době, kdy je Opera Plus v nejlepší kondici za celou dobu své existence, což ostatně dokládají odborné posudky autorit světa klasické hudby a opery, ale i tance, stejně jako i nejedno ocenění, které stránky Opera Plus získaly. Náš portál je ve svém oboru bezkonkurenčně nejaktuálnější a jeho publikační aktivity nejširší: loni měl oproti Harmonii (tištěné i webové verzi) dvojnásobný počet normostran, oproti Hudebním rozhledům (tisk i web) trojnásobný. Ještě výraznější je rozdíl v počtu čtenářů: oproti Harmonii (tisk plus web) jsme loni měli 10x více čtenářů, oproti Hudebním rozhledům (tisk plus web) dokonce 26x více čtenářů. Ojedinělý je počet našich příznivců na sociálních sítích, prestiž mají Výroční ceny Opery Plus.
To vše jsme dokázali během devíti let za výrazně nerovných existenčních podmínek trhu hudebních periodik, na něž jsme naráželi od samého začátku – první čtyři roky dokonce bez jakéhokoli grantu a poté jen se zlomkem či nejvýše poloviční dotací ve srovnání s tím, co dostávala jiná oborová periodika.
V situaci, kdy loni dotace ministerstva kultury na jednu rukopisnou stranu textu činila u Harmonie394 Kč, u Hudebních rozhledů 321 Kč, avšak u Opery Plus jen 140 Kč, jsme pro letošek požádali s podrobným zdůvodněním o alespoň částečné narovnání zdeformovaného konkurenčního prostředí. Reakcí k našemu velkému překvapení bylo konstatování ministerské grantové komise pro oblast klasické hudby, že „není možné akceptovat tak výrazné meziroční navýšení příspěvku, což se promítlo do bodového hodnocení“, následované drastickým snížením letošního grantu oproti předchozím letům o více než polovinu (!), tedy dokonce už jen na pouhou čtvrtinu toho, co na jednu normostranu textu pro letošek dostala konkurence.
S žádostí o přehodnocení tohoto rozhodnutí jsme se podle zásad dotačního řízení proto obrátili na ministra kultury Ilju Šmída a doložili ji více než výmluvnou analýzou, vycházející přímo z čísel konkurenčních projektů, předem vyžádaných od ministerstva na základě otevřeného přístupu k informacím. Zpochybnili jsme i souběžné poskytování dotací pro tištěné a webové verze Harmonie i Hudebních rozhledů, kdy přitom obsah obou verzí je takřka totožný, a tudíž je placený dvakrát, což už před dvěma lety samo ministerstvo kultury při našem jednání označilo za nepřípustné, avšak tato praxe pokračuje nadále. A v neposlední řadě jsme zpochybnili objektivitu letošního dotačního řízení také z důvodu, že se rozpravy i následného hlasování o dotaci pro Hudební rozhledy i konkurenční projekty zúčastnil člen redakční rady zmíněného periodika a člen grantové komise v jedné osobě, a to v rozporu s platným příkazem ministra kultury, respektive s jednacím řádem dotačních komisí.
Následné zamítnutí naší žádosti ministrem Iljou Šmídem je pro nás zklamáním, a to tím spíš, že na většinu našich jednoznačných argumentů ani neodpověděl.
Uvedená fakta, znevěrohodněný průběh dotačního řízení a v neposlední řadě postoj ministerstva kultury jsou pro nás natolik nepřijatelné, že jsme se na protest proti tomu rozhodli po devíti letech činnost Opery Plus ukončit. Stejně tak nechceme tolerovat fakt, že některá konkurenční periodika opakovaně nakonec dostávala vyšší dotace, než ministerstvo ve výsledcích grantových řízení zveřejnilo.
Dnešním dnem publikační činnost našeho portálu končí, jeho stránky včetně archivu by měly být přístupné do konce tohoto roku. Děkujeme všem našim bývalým i současným autorům, dalším spolupracovníkům a partnerům, stejně jako i našim čtenářům a sympatizantům za přízeň.

Zdroj: Opera Plus

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: