Ostravský divadelní archiv (ODA) – na podzim v digitální podobě i pro širokou veřejnost

Karolína Feberová a Matěj Václavek (studenti z týmu ODA při bádání v Archivu města Ostravy).

Karolína Feberová a Matěj Václavek (studenti z týmu ODA při bádání v Archivu města Ostravy).

Historie ostravských divadel bude na podzim tohoto roku přístupná široké veřejnosti - pohodlně z počítače. Ojedinělý výzkum, který iniciovalo Národní divadlo moravskoslezské a financuje město Ostrava, se blíží svému (relativnímu) finále: Výsledná digitální databáze s názvem Ostravský divadelní archiv mapuje historii českého profesionálního divadla v Ostravě.

„Profesionální divadla v Ostravě (především z ideologických důvodů) fungovala v 80. letech 20. století pod jednou hlavičkou a po osamostatnění a posléze vzniku Komorní scény Aréna nikdo neshromažďoval přehledně materiály z jejich historie a práce na jednom místě. Digitální podoba umožní další úpravy a průběžné doplňování a bude pro veřejnost pohodlná. ODA je živý materiál s možností stále doplňovat, zpřesňovat, opravovat případné chyby,“ říká iniciátor projektu, ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil. Na ODA se začalo pracovat zhruba před dvěma lety poté, co samo NDM digitalizovalo své archivní materiály.

Od března 2018 shromažďuje sedmičlenný tým pod vedením Stanislavy Hruškové materiály kolem stoleté historie repertoárů profesionálně hrajících ostravských divadel a převádí je tedy do digitální podoby. Největším a nejstarším je Národní divadlo moravskoslezské (svou činnost zahájilo 12. srpna 1919), výzkum běží také v Divadle Petra Bezruče, Divadle loutek Ostrava i archivu Komorní scény Aréna. Do projektu byla už zapojena i nejmladší ostravská scéna – soukromé Divadlo Mír.

Na začátku projektu jsme vytvořili soupis repertoáru všech zmíněných divadel. K základním informacím o inscenacích jsme kromě ověření přesných názvů inscenací doplnili inscenační týmy i data premiér a derniér. Pro podrobnější informace o inscenacích bylo potřeba projít a vytřídit veškeré dostupné materiály v jednotlivých divadlech – k inscenacím i divadelnímu provozu. Třídili a katalogizovali jsme texty her, programy, fotografie, scénografické i kostýmní návrhy, pozvánky na premiéry, soupisy hereckého obsazení, děkovné dopisy i novinové výstřižky či recenze. Na základě toho jsme mohli vytvořit soupis materiálu a vše přiřadit k sezónám a inscenacím. K základním informacím dohledáváme a ověřujeme další data a údaje i v dobovém denním tisku. Mnoho údajů si také vzájemně ověřujeme a doplňujeme ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze,“ přibližuje koordinátorka Stanislava Hrušková.

Mnoho materiálů přinesli i pravidelní diváci či bývalí zaměstnanci ostravských scén. Díky těmto příspěvkům jsme mohli doplnit několik neúplných či zcela chybějících údajů. Získali jsme mnoho materiálů vztahujících se nejen k místním divadlům a kulturním organizacím, ale i k souborům a institucím z celé republiky. Tyto prameny, které se bezprostředně nevztahují k našemu výzkumu, předáváme dalším institucím a organizacím k dalšímu využití,“ pokračuje Stanislava Hrušková.

S pražským Institutem umění – Divadelním ústavem uzavřelo v květnu letošního roku Národní divadlo moravskoslezské smlouvu o spolupráci na projektu Ostravského divadelního archivu. „Vzájemně si nejen zpřesňujeme informace a poskytujeme materiály, ale spolupracujeme také na zaznamenávání historie ve zvukových či audiovizuálních vzpomínkách pamětníků, významných osobností spojených s jednotlivými divadly. Institut také pomáhá našemu projektu digitalizovat záznamy inscenací na starších videozáznamech, digitalizace záznamů na ještě starších nosičích je rozjednána s Národním muzeem v Praze,“ rozvádí Hrušková.

Během akademického roku v rámci svých praxí spolupracovali s Ostravským divadelním archivem i studenti ze Slezské univerzity v Opavě a Univerzity Palackého v Olomouci. Byli nápomocni především při bádání v Archivu města Ostravy, při katalogizaci již získaných materiálů nebo při pořizování audio a videozáznamů.

Badatelská činnost v Archivu města Ostravy pokračuje, tým hledá chybějící informace. „Máme mnoho materiálů, zejména fotografií, o kterých nevíme téměř nic. Jsou na nich tváře a inscenace, které je nutné pojmenovat. V tomto nám pomáhají bývalí zaměstnanci divadel,“ doplňuje Hrušková.

Práce zpřístupněním ODA (jak již psáno výše) neskončí. „Budeme i nadále pokračovat v natáčení záznamů s pamětníky, zabývat se zpřesňováním informací, doplňováním dalších údajů a budeme hledat nové možnosti, jak projekt obohatit. Důležitá je průběžná aktualizace a doplňování s ohledem na současnou činnost všech ostravských divadel,“ zdůrazňuje koordinátorka projektu Stanislava Hrušková.

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav a ČTK

Témata článku

Ostravský divadelní archiv (ODA)

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: