Otevírá se nový program DVPP Katedry tance HAMU: Hudební spolupráce pro tanec

Katedra tance Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění chystá otevřít začátkem roku 2023 nový program DVPP akreditovaný MŠMT s názvem Hudební spolupráce pro tanec. Během tří víkendů na jaře 2023 bude rozvíjet kooperaci mezi tanečními pedagogy a korepetitory, klíčový prvek úspěšného fungování výuky tance na všech úrovních. Zabývat se bude i momenty společné tvorby hudebníků s tanečníky. Lekce povedou odborní lektoři taneční i hudební pedagogiky, korepetice, improvizace a tvorby.

Otevírá se nový program DVPP Katedry tance HAMU: Hudební spolupráce pro tanec

Otevírá se nový program DVPP Katedry tance HAMU: Hudební spolupráce pro tanec

Po úspěšných ročnících DVPP programu Taneční a pohybová výchova, který na Katedře tance probíhá jako dvousemestrální kurz již od roku 2012, reaguje katedra na rostoucí poptávku přípravou dalšího kurzu. Jeho jedinečnost spočívá v zaměření na spolupráci mezi tanečním pedagogem a korepetitorem, její rozvoj a vzájemné využití v tvorbě. Kurz je otevřen všem zájemcům s praktickými i pedagogickými zkušenostmi, učitelům ZUŠ i soukromých studií, hudebníkům a korepetitorům všech nástrojových skupin, kteří mohou čerpat ze sepětí tance a hudby a nalézat v něm tvůrčí inspiraci. Výuka bude probíhat formou společných setkání i skupinových lekcí a týmových úkolů.

Pilotní kurz je koncipován do tří intenzivních víkendových bloků (únor, duben, červen 2023), během nichž účastníci rozvinou své dovednosti jak v oddělených lekcích, tak společných hodinách zaměřených na hudební spolupráci při výuce klasického, lidového i moderního a současného tance, Hudební teorii pro tanečníky i Taneční výchovu pro hudebníky, metody využití improvizace, společnou tvorbu či práci s Orffovými nástroji. Kontaktní výuka bude doplněna diskuzními semináři s odborníky a praktiky v oboru a možností observací hodin jejich výuky.

Mezi taneční pedagogy, kteří povedou přednášky a semináře, patří například Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., MgA. Mgr. Andrea Opavská, Ph.D., prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D., MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D., Lenka Jíšová. Praktické lekce z pohledu hudebníků povedou například Ing. MgA. Tomáš Reindl, Ph.D., MgA. Oleksii Gerych, Ph.D, Bc. Tomáš Kerle, PaedDr. Lenka Pospíšilová, všichni s několikaletými zkušenostmi v roli tanečních korepetitorů a lektorů.

Garantkou kurzu je absolventka a dlouholetá pedagožka HAMU MgA. Monika Diatta-Rebcová, která v sobě snoubí jak roli choreografky a taneční pedagožky, tak hudebnice a korepetitorky, což jí dává mimořádný rozhled jak ve světě tance, tak hudby a ve vzájemných potřebách obou oborů. O nápadu otevřít tento unikátní program říká: „Po vzdělání a praxi tanečního pedagoga jsem si uvědomila důležitost hudební složky v taneční výuce a klíčovost spolupráce mezi tanečním lektorem a korepetitorem. Vidím, nakolik mohu pomocí vhodného hudebního doprovodu přispět k efektu výuky a rozvíjet i tvůrčí stránku vzdělávacího procesu.“

Cena kurzu, jehož rozsah je 50 vyučovacích hodin, je 8 000,- Kč. Studenti po úspěšném završení kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování. Přihlášky se budou uzavírat během ledna 2023, kapacita je omezena na 20 studentů (tanečníků a hudebníků dohromady), aby byla zajištěna maximální pozornost lektorů k jednotlivým posluchačům i dostatečný prostor pro samotné studenty. Více informací naleznete na webových stránkách Katedry tance HAMU.

Zdroj: Katedra tance HAMU

Témata článku

DVPPHAMUHudební spolupráce pro tanecKatedra tance

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: