Otevřený dopis Yvony Kreuzmannové k zasedání zastupitelstva MČ Praha 3

Dne 21. března 2017 zasedlo Zastupitelstvo Městské části Praha 3 a mělo na programu, mimo jiné, dotační programy. Letos se místní „grantové komisi“ podařil obzvláště vypečený kousek: pod vlivem mladíčka Kalivody (ODS), který navrhl částky – jak na zasedání tvrdil – údajně primárně podle bodového ohodnocení, bylo téměř 50 % prostředků (cca 1,5 mil. Kč) alokováno na aktivity Paláce Akropolis (majitele pana Hurdy z ODS) včetně žadatelů, kteří u nich své akce pořádají. Mezi ostatními „kulturními“ počiny pak dominoval místní myslivecký spolek, jehož je část zastupitelů členem.
Na dotazy opozice, na základě jakých kritérií byly přiděleny body tak, že např. i Evropskou komisí vysoce ceněný festival TANEC PRAHA jich nezískal dostatek a byl podobně jako dalších pět smysluplných aktivit Tance Praha navržen k dotaci nula, pronesl zastupitel Dlouhý: možná proto, že je ta organizace příliš dobrá!
Tento výrok uvedl úvahou, že celopražské uznávané projekty jsou výrazně podporovány Hlavním městem Prahou a Ministerstvem kultury ČR a limitované prostředky městských částí slouží jako doplněk na lokální aktivity.
Jakkoli je Yvona Kreuzmannová, ředitelka Tance Praha, zapsána v Knize cti Městské části Praha 3, její žádost promluvit na Zastupitelstvu byla zamítnuta s odůvodněním, že nemá trvalé bydliště na Praze 3! Zodpovědní politici zjevně nechtěli slyšet jasné argumenty, např. že stovky umělců a hostů projektů Tance Praha bydlí a využívají služeb na Praze 3, kde se tak kumuluje silný kreativní kapitál, dále že příspěvek Městské části 3 byl žádán také na ryze lokální komunitní aktivity, jako jsou workshopy pro seniory nebo Tanec dětem, ale z nepochopitelných důvodů ani ty se nedočkaly podpory. Nemluvě o tom, že Palác Akropolis je výrazně více dotován Hlavním městem Prahou.
Ani fakt, že Palác Akropolis žádá jako s.r.o. v režimu de minimis, jehož finanční limity nepochybně daleko přesahuje, nezastavil koalici před odhlasováním nesmyslného návrhu. Zjevně jediný solidní člen této komise, pan Hrubý, na základě výsledků podivného bodování a přidělování peněz podle výroků zastupitelů rezignoval na svou funkci. To také nikomu z vedení radnice nevadilo.
A samozřejmě, nečekejte odůvodnění, u všech zamítnutých projektů, mezi nimiž jsou i Zažít město jinak, Žižkovské mezidvorky, Klub přátel Žižkova, Venuše ve Švehlovce apod. se píše shodně: „projekt nesplňuje kritéria v požadované kvalitě a počtu bodů!!!“

Není nad to, být příliš dobří.

Yvona Kreuzmannová

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: