Oznámení o záměru změny právní formy Tanečních aktualit

Taneční aktuality o.p.s. plánují na přelomu roku 2023/2024 řadu procesních změn, o kterých budou veřejnost průběžně informovat. První plánovanou změnou je transformace právní formy z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav. Tato změna proběhne k 31. prosinci 2023, v souladu s občanským zákoníkem o tomto záměru nyní informujeme.

Oznámení o záměru změny právní formy Tanečních aktualit

Oznámení o záměru změny právní formy Tanečních aktualit

Plné oznámení:

Taneční aktuality o.p.s., se sídlem Na pískách 495/27, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 27043720, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu O a vložce 1355 (dále jen „Taneční aktuality o.p.s.“), tímto dle ust. § 393 odst. 1 ve spojení s ust. § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plní svou povinnost a zveřejňuje následující Oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy.

Správní rada Taneční aktuality o.p.s. na svém zasedání dne 31. května 2023 schválila záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti Taneční aktuality o.p.s. na zapsaný ústav Taneční aktuality z.ú., a to v souladu s ust. § 3050 občanského zákoníku (dále jen „Záměr“).

Po uplynutí lhůty třiceti dnů od zveřejnění Oznámení Záměru přijme správní rada Taneční aktuality o.p.s. na svém zasedání rozhodnutí o změně právní formy ve formě veřejné listiny. Rozhodnutí o změně právní formy nabyde účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Věřitelé Taneční aktuality o.p.s. se upozorňují na skutečnost, že pokud prokážou, že v důsledku změny právní formy se dobytnost jejich pohledávek podstatně zhorší, náleží jim dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do veřejného rejstříku.

Věřitelé Taneční aktuality o.p.s., kteří přihlásí své pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stane účinným vůči třetím osobám, mohou žádat zajištění svých pohledávek dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy jejich dobytnost zhorší.

Témata článku

Taneční aktuality

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: