Pátou studií edice Český tanec v datech je Černé divadlo a podnikání v baletu

Institut umění – Divadelní ústav vydal studii Černé divadlo a podnikání v baletu. Poprvé tak mapuje oblasti, které doposud stály stranou zájmu. Studie se zaměřuje na dvě oblasti profesního uplatnění tanečníků a pohybových umělců, které nejsou financovány z veřejných zdrojů. V první části se věnuje černému divadlu – nastiňuje historický vývoj tohoto českého fenoménu od konce 50. let 20. století, a to s důrazem na podíl tance a tanečníků. Podrobně analyzuje situaci tohoto oboru v roce 2019, zabývá se jeho provozními standardy i charakterem lidských zdrojů. Ve dvou sondách z roku 2020 mapuje, jak se černá divadla vyrovnávala s koronavirovými restrikcemi.

Pátou studií edice Český tanec v datech je Černé divadlo a podnikání v baletu

Pátou studií edice Český tanec v datech je Černé divadlo a podnikání v baletu

„Černé divadlo stálo dlouho stranou zájmu českých teatrologů. Proto bylo nutné oslovit k podrobným rozhovorům řadu významných představitelů tohoto žánru – ať už představitele zakladatelské generace 60. let nebo šéfy současných divadel,“ říká autor studie Roman Vašek. „České černé divadlo zažilo řadu proměn. Od samého začátku ale bylo pro tento žánr charakteristické silně konkurenční prostředí, fungování na rodinném či komunitním principu a také odtrženost od českého publika. Po prvních letech technologických experimentů a úspěchu v zahraničí zažila černá divadla v 90. letech ekonomický boom na svých domovských scénách. V posledních letech naopak zájem o jejich tvorbu upadá a kvůli úzké provázanosti s cestovním ruchem má na ně fatální dopad současná koronavirová pandemie.“

Druhá část studie představuje nejvýznamnější baletní projekty, které po roce 1989 fungovaly na ryze komerční bázi. Věnuje se jejich umělecké činnosti, pracovním podmínkám umělců, financování, způsobu oslovování publika, ale hledá také obecné charakteristiky typické pro celou tuto oblast. „Mezi uvedenými příklady baletního podnikání jsou soubory Jany Kůrové, produkce uváděné na Křižíkově fontáně nebo ,travesti‘ soubor Ballet Hommes Fatals,“dodává Vašek.

Edice publikací s názvem Český tanec v datech je výsledkem výzkumné práce v oblasti českého profesionálního tance a příbuzných uměleckých oborů, které vycházejí především z fyzické/pohybové práce interpreta nebo tvůrce. Ambicí řešitelů je shromáždit jak tvrdá data ze sledovaných uměleckých oblastí, tak postoje umělců a zástupců souborů, skupin nebo divadel ke klíčovým tématům. Vedle baletu a současného tance výzkum poprvé mapuje dříve opomíjené a statisticky takřka nepodchycené oblasti – mimické divadlo, nový cirkus, tanec v zábavním průmyslu nebo lidový tanec.

Studie je zdarma dostupná v internetovém knihkupectví prospero.divadlo.cz nebo na webových stránkách idu.cz.

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku

Černé divadlo a podnikání v baletuČeský tanec v datechInstitut umění - Divadelní ústavRoman Vašek

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: