Pohyb ve výtvarném umění – dvě pozvánky do Brna

Pohyb ve výtvarném umění – dvě pozvánky do Brna

Pohyb ve výtvarném umění – dvě pozvánky do Brna

V Brně se uskuteční ojedinělý projekt Ozvěny postmoderny v tanci SE.S.TA, Centrum choreografického rozvoje připravuje v Brně ve dnech 23.–24. dubna projekt Ozvěny postmoderny v tanci, v němž nabídne několik nevšedních akcí propojujících výtvarné umění se současným tancem. Původně byl tento projekt připravován ve spolupráci s brněnskou Wannieck Gallery, ta však byla nucena uzavřít své prostory. „Této nepříjemné a nečekané události je nám velice líto, protože jsme s Wannieck Gallery započali osobitou a do budoucna velmi přínosnou spolupráci, která mohla Brňanům poutavým způsobem přiblížit současně jak tanec, tak výtvarné umění“, říká ředitelka SE.S.TA Marie Kinsky.
Podařilo se však najít nového partnera, kterým je neméně významná brněnská kulturní instituce - Dům umění města Brna. Tamější aktuální výstava Pavla Matysky bude nedílnou součástí nadcházejícího programu. Akce Ozvěny postmoderny v tanci se uskuteční jako součást festivalu Bonjour Brno 2013, který pořádá brněnská Alliance Francaise.
SE.S.TA je centrem, jehož aktivity podporují rozvoj profesionálního současného tance v ČR v mezinárodním kontextu. Mezi jeho poslání patří mimo jiné představit současný tanec v novém světle a přiblížit jej širší veřejnosti. SE.S.TA proto připravuje od začátku letošního roku různé projekty zaměřené na propojení pohybu a výtvarného umění. Akce s podobným programem se již uskutečnily ve Veletržním paláci NG v Praze, kde o ně byl ze strany malých i dospělých návštěvníků velký zájem.
K projektu Ozvěny postmoderny v tanci přizvala SE.S.TA americkou choreografku Marthu Moore, odbornici na období postmoderního tance (60.–70. léta v USA). Proto i taneční akce, které se v dubnu v Domě umění města Brna uskuteční, budou vycházet z období postmoderny, v němž si umělci pokládali stěžejní otázky týkající se současného umění jako takového. Zabývali se vztahem umění k člověku, pozicí umění ve společnosti, rolí interpreta a diváka, a také tím, jak může umění obohatit naši každodennost.
Návštěvníci Ozvěn postmoderny v tanci budou mít několik příležitostí, jak se do připravovaného programu zapojit či jak do něj nahlédnout. Otevřené zkoušky tanečních performerů („Artists in work“) dají návštěvníkům Domu umění města Brna možnost nahlédnout v běžných otevíracích hodinách do procesu tvorby profesionálních tanečníků, kteří budou pod vedením Marthy Moore v jeho prostorách připravovat taneční instalaci „Postmodern dance v Domu umění“. Tanečníci sami pak návštěvníkům galerie nabídnou pohybovou dílnu „Pohyb jako prostředek pro vnímání výtvarného umění“ jako doprovodný program aktuální výstavy Pavla Matysky.
Interaktivní přednáška Postmodern Dance a současné umění“ v podání Marthy Moore divákům živě zprostředkuje otázky tvorby, které byly a stále jsou pro umělce aktuální. Návštěvníci budou mít také možnost zhlédnout výstavu Pavla Matysky s netradičním průvodcem – tanečníkem/choreografem, který zprostředkuje vnímání vystavených děl z pohledu umělce pracujícího s pohybem. Celý program Ozvěn postmoderny v tanci pak vyvrcholí závěrečnou taneční instalací „Postmodern Dance v Domu umění města Brna.
Martha Moore spolupracovala s řadou významných osobností a navazuje na odkaz zakladatelů tanečního směru Postmodern Dance, který sice netrval dlouho (60.–70. léta), zasadil však semínka pro vznik mnoha současných tanečních technik. M. Moore studovala různé release techniky a velice rychle je propojila ve svůj specifický pedagogický a umělecký přístup. Její jméno je spojováno s velkými osobnostmi tance, jako např. Steve Paxton. Je zakladatelkou a uměleckou vedoucí skupiny Les Pénélopes a také „toulavou“ interpretkou spolupracující v současné době s umělci jako Chrisine Corday, Ara Fitzgerald, Félix Perrotin; účinkuje v nejnovější choreografii Albana Richarda. Je zvána na festivaly a v prosinci 2011 uvedl podobný postmoderní projekt pařížský Centre Pompidou. Více: www.se-s-ta.cz Moravská galerie: Rytmy + pohyb + světlo Moravská galerie v tomto roce přišla s expozicí nazvanou Rytmy + pohyb + světlo aneb Impulsy futurismu v českém umění. Probíhá od 15. února do 19. května 2013. Tématem výstavy je otázka zachycení a evokace pohybu, tedy obecněji ztvárnění rychlosti, trvání a času v českém umění první třetiny 20. století. V návaznosti na rostoucí dynamiku moderního života se dostala do popředí zájmu především u italských futuristů, v naší tvorbě však nebyla dosud hlouběji zkoumána. Výstava mapuje, jak a odkud do českého umění motiv pohybu, rytmu a dynamiky přicházel a co znamenal (např. v dílech F. Kupky, O. Gutfreunda, B. Kubišty, K. Teiga, Z. Pešánka a dalších). Je koncipována interdisciplinárně a chce ukázat vedle výtvarného umění i různá technická řešení (optické přístroje, chronofotografie, film). Doprovází ji katalog s odbornými studiemi, dokumentací, reprodukcemi a cizojazyčným resumé. Výstavní projekt vznikl v koprodukci se Západočeskou galerií v Plzni, kde se výstava konala od října do ledna. Více: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2013/rytmy_pohyb_svetlo.aspx

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: