Poselství k zítřejšímu Mezinárodnímu dni divadla

Poselství k zítřejšímu Mezinárodnímu dni divadla

Poselství k zítřejšímu Mezinárodnímu dni divadla

MEZINÁRODNÍ DEN DIVADLA byl ustanoven v roce 1961 Mezinárodním divadelním institutem (International Theatre Institute – ITI). Tento den slaví každoročně 27. března všechna národní střediska ITI a spolu s nimi celá mezinárodní divadelní obec. Při této příležitosti se organizují různé národní i mezinárodní divadelní akce – k nejvýznamnějším z nich patří Mezinárodní poselství – z podnětu Mezinárodního divadelního institutu je každoročně jeho autorem vybraná světově proslulá divadelní osobnost. POSELSTVÍ  Bretta BAILEYHO K MEZINÁRODNÍMU  DNI DIVADLA
"každé společnosti  lidé  touží  se  vyjadřovat. Pod stromy  v  malých  vesničkách i na nejmodernějších jevištích světových  metropolí,   ve  školních dvoranách i  v chrámech,  ve  slumech,  v  komunitních  centrech,  na  městských    tržištích  a  ve sklepeních uprostřed velkoměst se  lidé  scházejí,  aby  komunikovali  v pomíjivém  světě divadla,   ve světě,  který si vytváříme,  abychom tělem,   dechem a hlasem  vyjádřili veškerou lidskou složitost, rozmanitost  a zranitelnost.      Scházíme  se, abychom plakali,  vzpomínali,  abychom přemýšleli,  abychom se učili,  abychom něco prohlašovali  a  dali průchod  své  fantazii.   Setkáváme se,  abychom obdivovali  technické dovednosti  a zároveň  ztělesnili božstva.  Zadržujeme  náš  kolektivní  dech  v údivu nad naší  schopností  vnímat  a tvořit  krásu,  nad mírou  našeho  soucitu  i  naší obludnosti. Pospolitost  nám  dodává  energii  a  moc.   Můžeme oslavovat bohatství  našich  různých   kultur a zrušit hranice,   jež nás rozdělují. každé  společnosti  lidé touží  se  vyjadřovat.  Protože se ten pocit  zrodil   ze společenství,   používá  masky  a  kostýmy   našich rozmanitých  tradic.   Ten pocit  si osedlal naše  jazyky,  naše rytmy a naše  gesta a   dokáže   vytvářet    v našem středu  jistý  prostor. A my, umělci,  kteří pracujeme s tímto  prastarým uměním,    musíme s jeho pomocí zasáhnout  lidská  srdce a ovlivnit naše  myšlení,  musíme použít  i  naše  těla, abychom odhalili skutečnost v celé její  pozemskosti  a  třpytivé  tajuplnosti. Ovšem v době, kdy miliony lidí  bojují o přežití,   kdy miliony trpí  pod nadvládou   utlačovatelských  režimů  a     dravého  kapitalismu,   kdy miliony prchají  před  střety,  před  utrpením,   v  době,  kdy  tajné služby  narušují  naše soukromí a  a všepřítomné vlády  cenzurují  naše  slova,  v  době,  kdy  lesy  jsou ničeny  a  živočišné  druhy  vybíjeny,  kdy jsou oceány  otráveny,   - co  máme  odhalit?  Ve  světě   nerovné   moci,   kdy všelijaké hegemonie  se  snaží  nás  přesvědčit, že  jeden  národ,  jedna rasa,   jedno pohlaví, jedna sexuální preference, jedno náboženství,   jedna  ideologie,  jeden  kulturní  rámec  je lepší  než  všechny ostatní,  můžeme ospravedlnit  požadavek,  aby umění  nebylo spoutáno   společenskými  požadavky?   Máme  se my, umělci  pracující  v arénách a  na jevištích, podřídit sterilizujícím  požadavkům  trhu  nebo  máme  použít  naši  sílu  a   zajistit   si místo v srdcích  a  myslích  lidí,   svolávat  lidi  k sobě, inspirovat  je, okouzlovat, informovat je  a  vytvořit  svět  naděje a otevřené, upřímné spolupráce?" Brett Bailey je jihoafrický dramatik, výtvarník, režisér, autor uměleckých instalací a umělecký ředitel THIRD WORLD BUNFIGHT. Působil v Jižní Africe, Zimbabwe, Ugandě, Haiti, Demokratické republice Kongo, ve Spojeném království a Evropě. Mezi jeho uznávaná ikonoklastická dramata, která postihují dynamiku post-koloniálního světa, patří např.: BIG DADA, IPI ZOMBI?, iMUMBO JUMBO, medEia and ORFEU, z jeho představení/instalace např. EXHIBITs A & B. Jeho práce se uváděly v Evropě ( zejména na významných festivalech jako např. Holland festival, Wiener Festwochen ad.), Austrálii a Africe, a byly oceněny četnými uznáními, včetně Zlaté medaile za scénické návrhy na Pražském Quadriennale 2007. Byl předsedou mezinárodní poroty Pražského Quadriennale 2011 a členem poroty soutěže “Music Theatre Now” (Hudební divadlo dnes), pořádané Mezinárodním divadelním ústavem – ITI International Theatre Institute v březnu 2013. Režíroval zahajovací ceremoniál Světové konference o umění a  kultuře v Johannesburgu (2009) a v letech 2006-2009 připravoval zahajovací představení pro Mezinárodní festival umění v Harare. V letech 2008-2011 byl kurátorem  jediného veřejného uměleckého festivalu v Jižní Africe ‘Infecting the City’, pořádaného v Kapském Městě. V roce 2014 byl pověřen Mezinárodním divadelním ústavem – ITI dodat Poselství k mezinárodnímu dni divadla na UNESCO.
Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: