Pražský komorní balet chystá premiéru

Pražský komorní balet chystá premiéru

Pražský komorní balet chystá premiéru

V únoru se představí Pražský komorní balet v Divadle Ponec s novou inscenací – Kdo je na světě nejmocnější? Inspirací k novému zpracování baletní pohádky byla hudba Bohuslava Martinů a obrazy Vladimíra Houdka. Děj pohádky původně stavící na motivu indické bajky o myší rodině je tentokrát zasazen do prostředí potrhlé cirkusové rodiny, ve které rodiče hledají pro svou dceru toho nejmocnějšího ženicha na světě. Jak se ale v pohádkách stává, nakonec stejně zvítězí pravá láska. Choreografie Hany Polanské Turečkové bude kombinovat akrobatické i gymnastické prvky a taneční formy cizích kultur. Premiéra se uskuteční 18. února.
Balet Bohuslava Martinů z roku 1923 je ve skladatelově vývoji významný, protože bývá chápán jako dílo, ve kterém opouští staré kompoziční postupy a nachází si nový vlastní styl. Martinů zde spojil dohromady užití taneční hudby s humorem a veselostí. „Neostýchal jsem se nijak užít všelikých hudebních reminiscencí, které jsou současně karikaturou, zkreslením….“
K návrhu scény a kostýmů byli přizváni umělci Vladimír Houdek a Monika Žáková, kteří podpořili světelný design Pavla Kotlíka. Vladimír Houdek (laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2012) se dlouhodobě zabývá vztahem k modernistické tradici a ve svých obrazech se jí inspiruje. Pro balet, jehož hudba a libreto vznikly ve 20. letech, to nabízí slibné spojení. Prvky scény jsou inspirované meziválečnou avantgardou či estetikou Bauhausu, dominantou budou geometrické motivy kruhu či obdélníkové motivy a dynamické prvky scény, jako např. princeznina stuha, se kterou tančí.
"Libreto, režie a choreografie se inspiruje a vychází jak z hudby Martinů, tak i z děl Houdka a Žákové, jejichž obrazy mne vedly k inspiraci upravit libreto tohoto dílka, kdy je děj místo o myší rodince zasazen do rodiny cirkusové. Choreografie se nevzdává 
tanečních reminiscencí – používá akrobatické a gymnastické prvky, či prvky z jiných tanečních kultur. Je zde prostor i pro humor, zvláště v postavách rodičů, kteří jsou tak potrhlí, že by v honbě za nejmocnějším ženichem princeznu málem provdali za slunce, mrak, vítr či zeď. Nakonec vše dobře dopadne a zvítězí láska – nejmocnější na světě,"
přibližuje choreografka Hana Turečková.
Inscenace prý nechce podcenit malého diváka, ale naopak dát mu prostor pro fantazii a rozvíjet jeho estetické a hudební cítění. Hudba, tanec a výtvarná stránka by měly být rovnocennými složkami.
Ze zkoušek:
http://www.youtube.com/watch?v=JApTnLNVyzM
http://www.youtube.com/watch?v=BX0DBmA-N_c

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: