Proč bychom si netančili

Výběr finalistů celostátní soutěže neprofesionálních tanečníků v oblasti současného tance ve věku od 6 do 26 let Proč bychom si netančili 2024 byl ukončen posledním soutěžním kolem 27. února ve Smetanově domě v Litomyšli. Do programu oslav Smetana200 konaných k poctě narození Bedřicha Smetany byl z iniciativy Aleše Březiny, hudebního skladatele a kreativního ředitele celé akce zařazen také tanec jako sesterská umělecká disciplína, která nebyla Bedřichu Smetanovi nikterak cizí. Ke spolupráci oslovil Evu Blažíčkovou a společnou úvahou připravili tvar této mimořádné celostátní soutěže v české polce na originální verze smetanovských polek, ale i jejich nejrůznější úpravy. Jedním z cílů soutěže bylo iniciovat ke tvůrčí spolupráci choreografy a muzikanty. Níže naleznete vyjádření Evy Blažíčkové, odborné garantky soutěže.

Mezi sebou (ARTem dance company I. Uherské Hradiště). Foto Petra Malotová.

Mezi sebou (ARTem dance company I. Uherské Hradiště). Foto Petra Malotová.

Choreografická soutěž Proč bychom si netančili se začala formovat na půdě organizace MenART, která poskytla nejen lidský potenciál v čele s paní Danou Syrovou, ale i své prostorové zázemí. Následně převzal hlavní roli NIPOS a za přispění Umělecké rady ZUŠ, jmenovitě paní Zory Breczkové bezchybně zorganizoval vše potřebné pro průběh únorové soutěže. V průběhu února se uskutečnilo celkem sedm postupových kol v Jihlavě, 2 kola v Praze, v Zašové, Hronově, Ostravě a Litomyšli. Do soutěže bylo přihlášeno 101 choreografií z tanečních škol a studií celé ČR, v závěru bylo uvedeno 84 choreografií, ve kterých tančilo 912 malých a mladých tanečníků a tanečnic. I s pedagogickým doprovodem se účastnilo soutěže celkem 1020 účastníků (zpravodajství z krajů na www.nipos.cz).

Výzva byla otevřená – platila pro taneční studia, soubory, jednotlivce i základní umělecké školy, jejichž počet převažoval. Nejen vynikající úroveň vybraných finalistů, ale i fakt, že na základě této výzvy se spontánně vytvořila i dvě nová uskupení tanečníků, nás vedou k úvaze, že konkrétní zadání soutěže byl dobrý nápad, který přinesl své plody.

Ukázalo se, že dobrá práce nezaleží na regionu, konkrétním místě, ani na dětech, ale pouze na inteligentní, vkusné a vzdělané osobnosti pedagoga. Proto nepotěšil relativně velký počet dětí, které nejsou dostatečně vedeny k práci ani na držení těla a celkové tělesné inteligenci, ani k soustředěnému naslouchání hudbě. Děti nemohou být proto připraveny k tvůrčí práci a spolu s nedostatkem času, věnovanému přípravě choreografie vzniká nudná sestava pohybů často nerespektující pulz hudby, která se za choreografii pouze vydává.

Vedle toho jsme viděli řadu vynikajících choreografií, skutečných uměleckých děl napříč republikou. Dvanáct choreografií, z nichž porota v kompletním složení zvolí absolutního vítěze, tvoří zajímavé věkové spektrum od šestiletých dětí po mladé dospělé a odráží různé cesty současného tance. Především ale jejich práce je ukázkou, jakou hodnotou pro společnost takoví pedagogové jsou.

Mezinárodní porota zasedala v šestičlenném složení. I když se v některých případech museli jednotliví členové vystřídat, vždy byl přítomen také hudební skladatel a divadelník. Oslovili jsme odborníky z oblasti tance, kteří sice mají české kořeny, ale buď v zahraničí dlouhodobě pracují, nebo mají v tanečním oboru zahraniční zkušenost a nejsou nijak provázáni se zdejšími přehlídkami, protože jsme potřebovali co nejobjektivnější názor.

 Zdroj: Eva Blažíčková, odborná garantka soutěže

Témata článku

Bedřich SmetanaEva BlažíčkováNIPOStaneční soutěže

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: