RVP ZUV a pedagog: Hodnoty v taneční výchově

Organizace Umělecká rada ZUŠ společně s Tanečními aktualitami, NIPOS a NPI ČR se ve svých aktivitách zaměřily mimo jiné na problematiku vzdělání. Společně připravily dvě debaty na téma Zdravé tělo v taneční výchově (proběhla 7. 5. 2021) a Hodnoty v taneční výchově z pohledu RVP ZUV a pedagoga. O druhém tématu budou debatovat 28. května odborníci z prostředí amatérské taneční tvorby a vzdělávání, pedagogové ZUŠ, ředitelé ZUŠ a tvůrci samotného RVP ZUV.

RVP ZUV a pedagog: Hodnoty v taneční výchově

RVP ZUV a pedagog: Hodnoty v taneční výchově

Panelová diskuse je určena pedagogům a ředitelům ZUŠ, dále pak lektorům, amatérským i profesionálním tanečníkům, vedení konzervatoří a VŠ (JAMU, HAMU) a široké odborné veřejnosti v oblasti taneční výchovy a vzdělávání. Cílem je příznivě ovlivnit rozvoj tanečního vzdělávání a výchovy napříč generacemi vstupujícími do systému uměleckého vzdělávání v ČR (ZUŠ – konzervatoře – vysoké školství). Diskuse se zaměří na zásadní témata jako: 

  • Role tanečních oborů ZUŠ a role klíčových kompetencí RVP ZUV ve vztahu k hodnotám ve výchově. Tanec jako výchova – správné uchopení klíčových kompetencí z RVP a jak tyto hodnoty přenést do praxe? Co funguje a co vůbec ne? Jaké jsou cíle a jak se má taneční vzdělávání na ZUŠ prezentovat – důraz na výsledek, nebo proces? Problematika veřejných prezentací, soutěží a přehlídek. Uvědomění si přesahů taneční výchovy na ZUŠ.
  • Úskalí implementace učebních plánů do praxe. Co nejvíce brání pedagogům v uskutečňování výuky dle jejich představ? Jsou to podmínky na školách (hodinové dotace, dispozice hudebního doprovodu, prostorové či jiné materiální podmínky aj.)? Nebo to je spíše otázka přístupu vedení školy či např. znevýhodněného postavení tanečního oboru v „kontextu“ oborů jiných? Jaké jsou podmínky pro inovace tanečních oborů a zasahují inovace i do samotné práce s ŠVP?
  • Kvalita pedagogického vzdělání učitelů ZUŠ. Prostupnost pedagogickým vzděláním od ZUŠ – konzervatoře – vysoká škola (návaznost třístupňového vzdělávání). Jak umožnit absolventům konzervatoří hladší přistání na tanečním sále ZUŠ? Mají pedagogové dostatečnou příležitost pro svůj další profesní rozvoj? Pohled na osobnost pedagoga ZUŠ.

Mezi hlavními diskutujícími budou: Mgr. Ilona Rudelová, ZUŠ Nový Jičín, pedagožka a zástupkyně ředitele, MgA. Naďa Kabelová, pedagožka ZUŠ Jindřichův Hradec a členka odborné rady NIPOS pro scénický tanec, dále pak za tvůrce RVP ZUV PaedDr. Markéta Pastorová, vedoucí pozice v Národním pedagogickém institutu, dlouhodobě se zabývá problematikou uměleckých oborů v systému vzdělávání a tvorbou kurikulárních dokumentů, Bc. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Praha Hostivař, koordinoval a vedl management tvorby RVP ZUV, a dále Mgr. Jiří Lössl, odborný pracovník NIPOS, věnuje se pedagogické (DAMU, HAMU), metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec, Mgr. Bc. Bohuslav Lédl, předseda spolku UR ZUŠ ČR a ředitel ZUŠ Turnov, Mgr. Tomáš Kolafa, výkonný ředitel AZUŠ, ředitel ZUŠ Liberec, BcA. Marta Vodenková Trpišovská dipl.um., pedagožka Konzervatoře Duncan Centre, tanečnice a choreografka, realizátorka projektu sdružení SE.S.TA. Škola tančí a Škola v pohybu.

Diskusi bude moderovat Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D., tanečnice, choreografka a taneční lektorka, odborná spolupracovnice NIPOS Praha a pracovnice NPI ČR.

Registrovat se je možné zde: https://forms.gle/dGD5WwTjnh44p1bz9

Více informací zde: https://fb.me/e/2ejAZURnS

Co předcházelo a je základem pro pokračování panelových diskusí, naleznete zde: https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/diskuze-nad-pedagogickou-praxi-v-tanecnich-oborech-zus

Kontakt: MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., lucie.h@tanecniaktuality.cz +420 776597935

Témata článku

diskuseHodnoty v taneční výchově z pohledu RVP ZUV a pedagogaonline

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: