SE.S.TA a Roundabout Europe nabízí rezidence pro open-air umělce ve dvou evropských zemích

LUIT - Black Market na festivalu Passage 2019. Foto Karsten Piper.

LUIT - Black Market na festivalu Passage 2019. Foto Karsten Piper.

V rámci Roundabout Europe 2020 bude spolupracovat pět open-air festivalů a pět umělců. Pouliční umělci se sídlem v zemích Evropské unie mohou v roce 2020 požádat o dvě rezidence ve dvou různých zemích, a to do 15. prosince 2019.

Roundabout Europe
buduje už druhým rokem evropský okruh rezidencí a festivalů outdoorového umění a zaměřuje se na umělecké skupiny, které jsou ve fázi rozvoje nebo ve své tvorbě dospěly do zlomového bodu. Projekt má za sebou úspěšný rok, kdy pět různých umělců nebo skupin pracovalo na svých projektech v různých zemích. V roce 2020 má šanci využít tuto příležitost pět nových zájemců.

Open-air festivaly
Program Roundabout Europe byl vytvořen pěti hlavními partnery, kteří jsou řediteli outdoorových festivalů z celé Evropy: Imaginarius z Portugalska, KoresponDance festival z Česka, Out There z Velké Británie, Passage Festival z Dánska a Spoffin Festival z Nizozemska, který je i koordinátorem projektu.

Festivaly se spojily s cílem podpořit rozvoj pouličního umění a učinit z něj uznávanou uměleckou formu, která nabízí uměleckým společnostem solidní kariéru a přístup k novému publiku, sítím a trhům. Jejich cílem je podpořit umělce v profesionalitě a sebekritice a vést je k udržitelnosti a ekonomicky funkční práci, aniž by ztratili umělecké hodnoty.

Workshopy, koučování a inspirace
Každý vybraný umělec nebo umělecká skupina získají rezidenční pobyt ve dvou různých zemích, přičemž zvláštní důraz bude kladen na jejich konkrétní potřeby a přání. Kromě času na intenzivní práci se umělci budou moci zúčastnit několika workshopů a koučinků jak z oblasti umělecké, tak praktické. Výsledky práce na rezidencích budou prezentovány na partnerských festivalech, některé formou work in progress, jiné jako kompletní představení.

Roundabout Europe je i příležitostí získat nové kontakty. Program zajišťuje setkání všech zúčastněných umělců a producentů, a to i těch, co se účastnili prvního ročníku. Roundabout Europe tak může být zdrojem nových profesionálních vazeb i publika.

Přihlášky
V současné době jsou přijímány přihlášky na rok 2020. Lhůta pro vyplnění online formuláře na roundabouteurope.eu je do 15. prosince 2019. Do konce února 2020 vyberou umělečtí ředitelé partnerských festivalů pět umělců/uměleckých skupin.

V České republice zastupuje program Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA., www.se-s-ta.cz (kontakt: Eva Papánková,  eva.papankova@se-s-ta.cz)

Zdroj: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TAopen airrezidenceRoundabout Europe

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: