Současný tanec v Ostravě - TANEC v ZÓNĚ

Současný tanec v Ostravě - TANEC v ZÓNĚ

Současný tanec v Ostravě - TANEC v ZÓNĚ

Ve středu 9. listopadu 2011 od 19.30 hodin se v Ostravě po dlouholeté odmlce opět uskuteční komponovaný taneční večer s názvem TANEC V ZÓNĚ, tentokrát v nově otevřeném Multižánrovém centru Cooltour na Černé louce. Večery s tímto názvem budou věnovány soudobému tanci, pohybovému divadlu a experimentu. Pořadatelem je Taneční divadlo ZÓNA (mimo jiné organizuje také festival Tanec Ostrava) a nově otevřené Multižánrové centrum Cooltour. Cílem a snahou je zajistit, aby se ostravské publikum mohlo v průběhu celého roku se současným tancem a tvorbou setkávat, seznamovat se s aktuálními tanečními trendy. Hybnou myšlenkou je přinášet různorodé tanečně-divadelní projekty, alternativní tvorbu a pohybový experiment, informovat o nezávislém tanečním dění v ČR i zahraničí. V neposlední řadě také podporovat zajímavé tvůrčí procesy a vytvářet podmínky pro jejich vznik a realizaci např. formou uměleckých rezidencí a zajištěním nezbytného produkčního zázemí.
Nadcházející listopadový TANEC V ZÓNĚ je věnován výhradně ženským interpretkám a tvůrkyním, které přinášejí různé životní názory a pohledy na pohyb a tanec. Představí se tanečnice a choreografka Barbora Látalová (Praha) s rozpracovaným dílem Margaretha vypravuje. Jde o taneční sólo velmi volně inspirované poezií a životem české básnířky Irmy Geisslové. Dále Blanka Bartoszová (Ostrava) a Markéta Kukuczková (Třinec), předvedou výrazový TANEC inspirovaný africkou kulturou s živým hudebním doprovodem na perkuse v podání Michala Neubauera a Tomáše Manzcala. Krátký choreografický a taneční debut s názvem Voiceless představí začínající choreografka Helena Pekkala.
Půjde o interpretačně i hudebně pestrý večer. Podařilo se zachytit ženy, které se nezávisle na sobě nacházejí v důležitých životních situacích, jež mají vliv na jejich tvorbu a interpretaci. Kromě toho se podařilo zapojit lokálně působící tvůrce, což je pro ZÓNU i Cooltour neméně důležité. V případě Báry Látalové jde o první uměleckou rezidenci, která je výraznou pomocí pro intenzivní a nerušenou tvorbu, a tedy pro vznik samotného díla. Zdroj: ZÓNA Ostrava

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: