Soutěžní přehlídka současné taneční tvorby ČR 2011 zná své laureáty

Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby, která probíhala po celý rok 2011, se zúčastnilo 12 baletních souborů z České republiky: Národní divadlo Praha, Laterna magika, Státní opera Praha, Bohemia Balet Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, Balet Praha Junior Konzervatoře - Tanečního centra Praha, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Jihočeské divadlo České Budějovice, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava a Moravské divadlo Olomouc, celkem s 24 inscenacemi.
Pětičlenná porota pracovala ve složení: Jana Hošková, Jan Kodet, Zdeněk Prokeš, Roman Vašek a Vladimír Vašut. Shromáždila 89 odborných posudků, které mají nezastupitelný dokumentačně kritický význam. SPTU pořádalo Taneční sdružení ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond, Nadace Život umělce a firmy Grishko. Inscenační přehlídky se zúčastnily všechny stálé samostatné baletní soubory, které měly v uplynulých třech letech alespoň jednu premiéru. Zájem divadel zúčastnit se tak potvrzuje opodstatnění přehlídky, potřebu alespoň takovéto konfrontace jednou za tři roky, když už nemůže dojít ke srovnání na jednom místě a v koncentrovaném čase. Na druhou stranu, je tento systém několikanásobně levnější a umožňuje neomezenou volbu repertoáru i souborů ve velké šíři. Je zřejmě i objektivnější, protože představení se konají v „domácím prostředí“, výkony ani inscenační tvar nejsou ovlivněny zájezdovými podmínkami.
Cílem Přehlídky (od roku 1992 sedmé v pořadí) bylo podnítit taneční soubory, aby zvyšovaly pozornost současné, domácí tvorbě jejím pravidelným uváděním a usilovaly tak o její rozvoj a vznik nových děl. Inscenační přehlídka byla jakousi výstavní skříní českého baletu, toho nejlepšího, co jednotlivé soubory mohly ukázat.

Porota rozhodla v souladu se Statutem hlasováním o udělení cen a prémií takto:
  Hlavní cenu Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby
  - neudělit

  cenu Za nejlepší choreografii - diplom s prémií
  ANDREO BERANGERE
  za dílo Lunedda Bohemia Baletu

  cenu Za autorské dílo - diplom s prémií
  ALENĚ PEŠKOVÉ
  za dílo Periferie Divadla F. X. Šaldy v Liberci

  cenu Za humor v choreografii - diplom s prémií firmy Grishko
  VIKTORU KONVALINKOVI a TOMÁŠI RYCHETSKÉMU
  za dílo Deka pod dekou Bohemia Baletu

  cenu Za nejlepší sólistický výkon - diplom s prémií
  ZUZANĚ SUSOVÉ za interpretaci role Gretchen v baletu Faust Národního divadla (choreografie Libor Vaculík)

  cenu Za nejlepší sólistický výkon - diplom s prémií
  IVONĚ JELIČOVÉ za interpretaci rolí Carmen ve stejnojmenném baletu (choreografie Cayetano Soto) a Markýzy de Merteuil v baletu Nebezpečné známosti (choreografie Krzysztof Pastor) Národního divadla Brno

  cenu Za nejlepší kolektivní výkon - diplom s prémií
  BALETU NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO
  za inscenace Carmen (choreografie Cayetano Soto), Stvoření (choreografie Uwe Scholz) a Nebezpečné známosti (choreografie Krzysztof Pastor)

  cenu Za nejlepší kolektivní výkon - diplom s prémií firmy Grishko
  BALETU DIVADLA F. X. ŠALDY LIBEREC
  za inscenaci Periferie (choreografie Alena Pešková)

  Dále se porota rozhodla udělit Čestná uznání:

TANEČNÍMU CENTRU PARAHA - KONZERVATOŘI o.p.s.
             za přínos k rozvoji mladé taneční generace

HANĚ VLÁČILOVÉ
             za přínos v rozvíjení klasického baletního odkazu

MARTINU ČERNÉMU
             za vynikající scénografické řešení baletů Faust, Giselle a Zvoník od Matky Boží

CAYETANU SOTOVI
             za vynikající scénografické řešení baletu Carmen

Slavnostní vyhlášení výsledků Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby ČR 2011 spojené s předáním diplomů a prémií se uskuteční 12. února 2012 v 19 hodin ve Stavovském divadle před představením Bohemia Baletu Večer komorního tance.

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: