Střed zájmu: Kulturní instituce dnes

Střed zájmu: Kulturní instituce dnes

Střed zájmu: Kulturní instituce dnes

Institut umění – Divadelní ústav veřejné fórum, které se zaměří na roli a poslání národních kulturních institucí v kontextu 100. výročí vzniku národních států ve střední a východní Evropě. Jak se změnila role národních kulturních institucí v současném společensko‐politickém kontextu, které charakterizuje napětí mezi národním „my“ a globální parapolis? Jaké hodnoty a ideje reprezentují v dnešní době? Jaké jsou jejich kompetence ve vztahu k veřejnosti a k dalším aktérům, kteří působní v kulturní oblasti? Jak máme chápat vztah mezi kulturou, institucemi a demokracií v současných politických podmínkách v Evropě? Těmito i dalšími otázkami vztahujícími se k nadcházejícímu 100. výročí vzniku Československa se budou na veřejném fóru zabývat zástupci z akademické i umělecké sféry ze střední, východní a západní Evropy.

Akce se koná u příležitosti 16. výročního zasedání autorů Kompendií kulturních politik a trendů v Evropě, které iniciuje Rada Evropy ve spolupráci s Evropským institutem pro komparativní kulturní výzkum a které se uskuteční v Praze ve dnech 8. a 9. listopadu 2017. Veřejné fórum se koná v anglickém jazyce. Tlumočení z anglického jazyka do českého jazyka je zajištěno.

Registrace pro účastníky zde.
Adresa místa konání: Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka, Zlatá ulice, Praha 1

Program veřejného fóra:
09:30 Registrace

10:00 Přivítání a úvodní slovo - Petra Smolíková, náměsktyně, Ministerstvo kultury ČR

10:15 Key note – Pascal Gielen (Antwerp research Institute for the Arts, Belgie): From National Institutions to Transnational Constitutions: Organizing the Commons in a Flat Wet World

10:45 Panelová diskuse I: Národní kulturní instituce - nástroj populismu?
Moderátorka: Kathrin Merkle, Vedoucí Odboru kultury a kulturního dědictví, Rada Evropy  Goran Tomka, University of Arts and UNESCO Chair in cultural policy and management, Srbsko
Jiří Fajt, Generální ředitel Národní galerie v Praze, ČR
Tamás Jászay Szeged University, Maďarsko

11:45 společný oběd

12:30 Panelová diskuse II: Ztrácejí národní kulturní instituce svou legitimitu?
Moderátorka: Alice Koubová, Filozofický ústav Praha, ČR
Dieter Haselbach, German Center for Cultural Research / Zentrum für Kulturforschung, Německo
Iulia Popovici, Arts University Tîrgu Mureş/ Márosvásárhely, Rumunsko
Marta Ljubková, Národní divadlo, ČR

14:00 Závěrečná diskuse

14:30 Zakončení veřejného fóra

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: