Tanec v Praze má svou mapu - Mezinárodní den tance 2011

29. dubna 2011 již podruhé proběhnou oslavy Mezinárodního dne tance v České republice. Hlavní koordinátor, Vize tance o.s., k této příležitosti vydala taneční mapu Prahy. S úmyslem poukázat na počet míst, kde se dá tančit a kde se tančí, spojila Vize tance o.s. myšlenkou společné akce organizace reprezentující různé taneční styly. Jako hmotný výstup Mezinárodního dne tance 2011 byla ve spolupráci se sdružením Auto*Mat vytvořena taneční mapa. Mapa bude před zahájením akce distribuována v pražských kavárnách a v prostorech organizací podílejících se na přípravách oslav. V den konání akce usnadní veřejnosti orientaci v nabízených aktivitách v rámci Prahy.
Společného tanečního reje se letos v Praze zúčastní 24 studií, škol, souborů a divadel, které pravidelně nabízejí veřejnosti taneční kurzy i umělecký program věnovaný tanci. Většina z nich ve svých prostorech na Mezinárodní den tance uspořádá ukázkové taneční lekce, veřejné zkoušky inscenací, vystoupení na veřejných prostranstvích a jiné aktivity, které divákům představí různé taneční styly.
Aktivně se zapojí široká paleta organizací, od dětských studií po studia nabízející kurzy pro dospělé, od amatérských souborů po profesionální. Žánrově se škála pohybuje od jednoduchých tanců, evropské lidové tradice v podání občanského sdružení Rond přes současný tanec (divadlo Ponec, skupina NANOHACH, divadlo Alt@) po street dance, house, hip-hop, video dance, flamenco a mnohé další styly (prostory Contemporary, Centrum Tance a jiné). Na mapě jsou však vyznačeny i další důležité taneční body, které v den akce žádný program nenabízí. Díky tomu bude mapa pro zájemce o tanec využitelná i po skončení akce.
Vedle Prahy se do akce zapojí také dalších 25 měst z celé České republiky. Tato města budou po skončení akce zviditelněna na velké taneční mapě internetového portálu Vize tance.
Záměrem organizátorů oslav Mezinárodního dne tance je upozornit na tanec jako na výsostnou uměleckou disciplínu i jako na zdraví prospěšnou aktivitu, která zlepšuje kondici, fyzickou i psychickou, kultivuje estetické vnímání i mezilidské vztahy, zkrátka prospívá dětem i dospělým, mužům i ženám.

Více informací naleznete na www.vizetance.cz

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: