Taneční aktuality oznamují změnu na pozici šéfredaktora

Taneční aktuality oznamují změnu na pozici šéfredaktora

Taneční aktuality oznamují změnu na pozici šéfredaktora

Během dokončování kompletního redesignu webových stránek a příprav prvního čísla tištěného Speciálu představuje redakce Tanečních aktualit další novinku, a sice změnu na pozici šéfredaktora. Lucii Hayashi po sedmi letech nahradí Josef Bartoš, jeho zástupkyní bude Petra Dotlačilová. Všechny tři pojí studium taneční vědy na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, publikační aktivita a dlouhodobá kontinuální reflexe české taneční scény.

I po oznámení své rezignace zůstává Lucie Hayashi nadále v úzkém redakčním kruhu Tanečních aktualit, kde bude mít na starosti redigování textů a odborný dohled. „Myslím, že každá vedoucí funkce by měla mít jen několikaletý mandát. V kulturní neziskové organizaci, která musí každoročně obhajovat své právo na existenci, je zodpovědnost ležící na bedrech jedné osoby velkou tíhou, která samozřejmě zasahuje i do osobního života. Přes velkou dávku oddanosti i nadšení už nemůžu projektu, který jsem před deseti lety spoluzakládala, věnovat sto procent své energie, kterou si zaslouží. Věřím, že spolu s rychlým rozvojem internetových médií, na něž je nutné reagovat, přišel čas změnit kapitána i našeho portálu a předat kormidlo do rukou mladší generace,” dodává Lucie Hayashi.
Josef Bartoš absolvoval Konzervatoř Duncan Centre, kde v současné době vyučuje odborné teoretické předměty, a taneční vědu na HAMU, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. V rámci svých studií se účastnil několika zahraničních stáží a jako tanečník spolupracoval s českými i zahraničními choreografy, např. Lenkou Vagnerovou, Lenkou Bartůňkovou, Karlem Vaňkem a dalšími. V redakci Tanečních aktualit působí od roku 2012, od roku 2015 jako interní člen. Ke své nové roli říká: „Funkce šéfredaktora je pro mě velký závazek. Přál bych si, aby i za mého působení Taneční aktuality nadále rozvíjely svůj velký potenciál. Mou vizí je přesunout pozornost od jednotlivých recenzí, reportáží, rozhovorů a dalších textů k obsáhlejším přehledům se širším záběrem, věnujícím se celkovému kontextu a aktuálnímu dění.“
Zástupkyní šéfredaktora byla určena Petra Dotlačilová, která působí v redakci od roku 2010. Vystudovala italianistiku na Filozofické fakultě UK a taneční vědu na HAMU, kde získala doktorát. V únoru 2015 započala doktorské studium i na univerzitě ve Stockholmu, kde spolupracuje na projektu Performing Premodernity, kombinující akademický a umělecký výzkum opery a divadla pozdního 18. století. Je koordinátorkou Speciálu Tanečních aktualit, který vyjde poprvé na začátku sezony 2018/2019: „Po deseti letech vydávání Ročenky jsme se rozhodli tento projekt ukončit a nahradit novým konceptem. Tištěný Speciál vyjde opět na začátku nové sezony, ale na rozdíl od Ročenky bude obsahovat originální autorské texty (ne přetištěné z webu), vytvořené speciálně pro toto vydání. V roce 2018 si český tanec připomíná mnoho výročí, která budou námětem tohoto pilotního čísla. Kristina Soukupová a Jana Bitterová se ohlédnou za třiceti lety festivalu Tanec Praha; Daniela Machová zase analyzuje tvorbu Miřenky Čechové v souvislosti s desetiletým výročím Spitfire company. Životní jubilea slaví dvě významné osobnosti českého baletu Petr Zuska a Jan Kodet – o jejich vlivu a tvorbě píše Lucie Hayashi s Lucií Dercsényiovou. Současnější témata doplní ta historická, Natálie Nečasová se ohlédne do roku 1918 a Monika Čižmáriková připomene významnou českou modernistku Milču Mayerovou. Čtenáři se mohou těšit i na zajímavé zhodnocení uplynulé sezony v baletu, současném tanci, pantomimě a novém cirkuse z pera odborníků na dané žánry.“
S novou sezonou bude spuštěn i zcela nový a uživatelsky přístupnější web. V současné době probíhají finální úpravy. „Nový portál bude mít zejména odlehčenou strukturu oproti současné podobě, například sekce workshopů, konkurzů, festivalů a dalších budou přesunuty na náš sesterský web Databáze tance. Naopak sekce Taneční kalendář bude obohacena o funkci snadného vyhledávání a filtrování. Proměna grafiky s sebou přinese i nové logo časopisu, čtenáři se už teď mohou těšit na jeho brzké odhalení, slibuje nový šéfredaktor Tanečních aktualit Josef Bartoš.

Zdroj: Taneční aktuality

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: