Taneční aktuality vyhlašují otevřenou výzvu pro články do Speciálního vydání 2023: Tanec a slovo

Redakce Tanečních aktualit hledá autory, kteří se zabývají aktuálními tématy a zkoumají vzájemné vlivy tance a slov v nejrůznějších kontextech a z různých úhlů pohledu.

Taneční aktuality vyhlašují otevřenou výzvu pro články do Speciálního vydání 2023: Tanec a slovo

Taneční aktuality vyhlašují otevřenou výzvu pro články do Speciálního vydání 2023: Tanec a slovo

V článcích je možné se zaměřit na otázky:

  • Slovo jako téma či součást taneční tvorby
  • Mluvené slovo na scéně, text a titulky během představení
  • Taneční teoretický výzkum jako podklad pro tvorbu
  • Taneční kritika, její formy a přínos
  • Tanec jako literární téma
  • Taneční terminologie, popisy tance a jejich interpretace

… a další

Články v češtině nebo angličtině v rozsahu 5-10 normostran budou otištěny v dvojjazyčné mutaci a projdou redakčním i recenzním řízením. Všichni autoři budou honorováni v rozsahu od 2500 do 5000,- Kč dle rozsahu textu.

Termín pro zaslání abstraktů a záměrů do otevřené výzvy je 30. listopadu 2022. Abstrakty spolu s krátkým životopisem a kontakty vyplňujte v připraveném formuláři zde: https://forms.gle/c8XgZcg9Bty2pza7A

Vybraní autoři budou osloveni do 15. prosince 2022.

Termín odevzdání rukopisu článků je 31. ledna 2023.

Recenze proběhnou během února 2023, redakce v březnu a dubnu 2023, překlad a jeho autorizace v dubnu a květnu 2023. V létě bude probíhat sazba a závěrečné korektury. Plánovaná doba vydání je září 2023.

Speciální vydání bude distribuováno v ČR i Evropě pomocí partnerské sítě Tanečních aktualit, prostřednictvím Českých center aj.

Projekt je realizován za podpory MKČR a věrných partnerů Tanečních aktualit.

Témata článku

Speciální vydání 2023Taneční aktuality

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: