Taneční aktuality vyjádřily podporu Studiu ALTA

Taneční aktuality vyjádřily podporu Studiu ALTA

Taneční aktuality vyjádřily podporu Studiu ALTA

Taneční aktuality a dalších dvanáct uměleckých organizací vyjádřilo podporu Studiu ALTA, které musí na konci února opustit své stávající prostory v pražských Holešovicích. V dopise určeném pro Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. Prahy a Úřad městské části Prahy 7 žádají příslušné orgány o rychlé jednání. Petice za důstojné působiště Studia ALTA čítá více jak tisíc podpisů.

Znění celého dopisu:


Vážená paní Zichová, vážení členové Komise,

v zastoupení organizací současného tance a alternativního performativního umění, obracíme se na Vás v návaznosti na krizovou situaci, ve které se v současné době ocitlo multifunkční kulturní centrum Studio ALTA, které jedenáct let vytváří v českém kontextu unikátní zázemí pro současný tanec, související umělecké obory a společenské a komunitní aktivity.

Zásadní přínos studia ALTA pro obor a město
Studio ALTA vzniklo díky iniciativě Lucie Kašiarové a jejího týmu, jeho koncept oboru vyhovuje a získal jeho velký respekt.

V současné době prostor nabízí divadlo, které má svůj program představení a zároveň hostuje výjimečný program ve spolupráci s Pražským Quadriennale, Malou Inventurou, festivalem Bazaar, Českou taneční platformou, Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA a dalšími, a prezentuje také místní i regionální scénu.

Dále jsou v prostoru dvě zkušebny pro umělecký výzkum, workshopy a práci s dětmi, ateliéry, tvůrčí hub a sdílené kanceláře, které využívá několik kulturních organizací. Pro všechny, včetně široké veřejnosti, je k dispozici neformální kavárna – Obývák – kde se každodenně odehrává networking na profesionální i lidské úrovni, a to nejen v pražském či regionálním, ale v mezinárodním kontextu.

Studio ALTA, jako neformální dům tance, reprezentuje město a obor na úrovni, která konkuruje světovým kulturním centrům. Poskytuje servis, jaký je v zahraničí standardem, a to navíc v neopakovatelné osobní atmosféře, kterou Lucia Kašiarová se svým týmem neustále buduje.

Problematika
Studio ALTA je dlouhodobě podporované z veřejných zdrojů, ale v míře, jaká neumožňuje fungování ve stoprocentních profesionálních podmínkách. Součet přiznaných finančních prostředků od Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury nepokryje ani pronájem prostor a jejich vytápění, natož další související náklady. Jak může potom Studio ALTA zajistit tým na produkci a údržbu a zejména z čeho má financovat umělecké projekty?

V naprosto krizové situaci se Studio ALTA, a potažmo obor, ocitla poté, co prostory, ve kterých působí, zakoupil developer, který žádá vysoký komerční nájem. A to v situaci, kdy Studio ALTA stejně musí do budoucna hledat prostory nové, kde investuje svůj potenciál s dlouhodobou perspektivou a kde bude moci udržet kontinuitu aktivit. Studio ALTA nové prostory aktivně hledá a je naprosto otevřeným, flexibilním a aktivním partnerem pro instituce i obor.

Ve světle výše pouze stručně nastíněných okolností si Vás dovolujeme žádat o pozornost vůči tomuto problému a pomoc s hledáním východiska z této pro obor současného tance
i souvisejících uměleckých oborů opravdu krizové situace. Apelujeme proto na vás především s žádostí o součinnost při hledání volných prostor, které by v budoucnu mohly sloužit k vybudování dlouhodobě udržitelného kulturního centra a o zachování finanční podpory aktivit ALT@RT z.ú. z dotačních programů v plné výši.

V oboru jsou zformované i další iniciativy, které usilují o rozšíření zázemí pro tanec a současné umění a které jsou také naprosto nutné, spolupráce se Studio ALTA a jeho stabilizace je ale zásadní krok a další nás čekají.

Velmi rádi celou problematiku i základní potřeby více vysvětlíme na osobní schůzce, kterou je ale třeba plánovat bezodkladně, protože Studio ALTA je nuceno svou činnost na stávající adrese ukončit k 28. únoru 2020, na další hledání nových prostor je tak čas pouhé tři měsíce.

Předem děkujeme za Váš zájem o věc a jsme s pozdravem

V zastoupení oboru podle abecedního pořadí:
1. Ateliér Fyzického divadla DIFA JAMU Brno
2. Cirqueon o.p.s.
3. Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. a festival KoresponDance
4. Institut umění - Divadelní ústav
5. Jedefrau.org, z.s.
6. Katedra tance HAMU v Praze a Nová generace
7. Konzervatoř Duncan Center
8. Live performance Bazaar z.s.
9. Motus z.s. - produkce divadla Alfred ve dvoře
10. Pražské Quadriennale
11. Taneční aktuality, o.p.s.
12. Spolek pro podporu vydávání revue současného tance - Taneční zóna
13. Vize Tance z.s.

Témata článku

Studio ALTA

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: