Taneční studia předmětem unikátního výzkumu

Zájem o tanec jako volnočasovou aktivitu je v Česku enormní. Souvisí s trendy ve světě, se snahou udržovat se v kondici a dodržovat zdravý životní styl. Tanec je zábava, relaxace a také společensky oceňovaný fenomén. Z těchto premis vyšli autoři výzkumu Taneční studia v ČR, který přiblíží v tvrdých datech oblast taneční výuky pro veřejnost a pokusí se popsat tento segment i ekonomicky.
Výzkum probíhá v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních odvětví v ČR, který realizuje Institut umění v Praze. „Pilotní fázi jsme zahájili na podzim loňského roku, kdy jsme zmapovali situaci v hlavním městě. Ukázalo se, že tato oblast zahrnuje asi šedesát subjektů a nabízí 1627 kurzů týdně. Kvalifikovaným odhadem jsme také zjistili, jaký je v tomto oboru měsíční a roční obrat,“ říká Daniela Zilvarová, koordinátorka výzkumu.
Ve druhé fázi vznikala databáze studií nabízejících taneční kurzy a vývoj dotazníku, který bude v následujících dnech rozeslán na 800 adres českých a moravských subjektů nabízejících taneční kurzy. Dotazník je strukturován tak, aby postihl široké spektrum stylů a technik, přinesl informace o cílové skupině, personálním zajištění, kvalifikaci lektorů a příslušné ekonomické ukazatele. „Výzkum je zcela anonymní a jeho smyslem je zmapovat významné kreativní odvětví, jeho ekonomický a lidský potenciál. Každý, kdo na dotazník odpoví, přispěje ke zviditelnění a prestiži tance u nás,“ uvádí vedoucí výzkumu Jana Návratová, a dodává: „Taneční studia lze považovat za důležitou platformu, která vzdělává a kultivuje veřejnost, buduje její pozitivní vztah k tanci a zdravému životnímu stylu. Zároveň poskytuje široký prostor pro uplatnění tanečních pedagogů a je dosud neprozkoumaným trhem.“ Každý, kdo se do průzkumu zapojí, bude oceněn zvláštním certifikátem projektu Mapování kulturních a kreativních odvětví. Výstupy šetření a jejich interpretace budou zveřejněny v listopadu tohoto roku.
Podrobnosti: www.idu.cz/cs/mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-20

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: