Taneční věda - minulost a současnost 2024: výzva k podávání konferenčních příspěvků

Ústav taneční vědy Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání příspěvků na mezinárodní konferenci Taneční věda – minulost a současnost. Konference se bude konat 29. listopadu 2024 v prostorách Galerie Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13, Praha 1. Termín pro zaslání přihlášek a abstraktů v prvním kole je 30. června.

Taneční věda - minulost a současnost 2024: výzva k podávání konferenčních příspěvků

Taneční věda - minulost a současnost 2024: výzva k podávání konferenčních příspěvků

Konference si klade za cíl představit spektrum zaměření a metod současné taneční vědy a hlavní linie tanečně-vědného výzkumu. V mezinárodním dialogu chce pomoci definovat současný stav a kontext české taneční vědy jako specifické vědní disciplíny zabývající se tancem, pro jehož distinktivní povahu specifického druhu umění je třeba hledat i odpovídající teoretické přístupy a nástroje a cesty poznání.

Letošní konference navazuje na závěry mezinárodní konference uspořádané Ústavem pro taneční vědu v roce 2022, která ukázala potřebnost a přínosnost setkávání a diskuze tanečních teoretiků z různých zemí s různou genezí a zázemím oboru. Dialog o podstatě, aspektech, formách a koncepci naší společné disciplíny nejen přispívá k vnitřnímu formování oboru a posunuje rozvoj vědeckých metod, ale pomáhá také motivovat, vzdělávat a vychovávat novou generaci tanečních badatelů.

Konferenci pořádá Ústav pro taneční vědu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze v rámci výzkumného projektu Taneční věda: východiska, přístupy a perspektivy (řešitelka Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.) podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 2023.

Přihláška: https://forms.gle/ezXJBYZ4FUNceFsv6 

Preferované tematické okruhy:

  1. Osobnosti, instituce a jejich role v utváření taneční vědy
  2. Koncepty, terminologie a metody taneční vědy
  3. Témata výzkumu a sdílení jeho výsledků jak v univerzitním a odborném prostředí, tak s veřejností

Vítané jsou také příspěvky zaměřené na další aspekty tématu konference.

Formát: Jednotlivé příspěvky mají časový limit 15 minut + 5 minut pro diskusi v prezenční nebo hybridní formě. Jazykem konference je angličtina. V případě osobní účasti bude zahraničním mluvčím vyplacena podpora cestovních nákladů formou per diems. K dispozici bude projekční plátno pro sdílení prezentací včetně audio a video záznamů a flipchart. Případné zvláštní technické požadavky konzultujte s pořadatelem konference.

Kontakt: Veškeré dotazy směřujte na: Mgr. MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D., vedoucí Katedry tance HAMU, lucie.hayashi@hamu.cz

Vedoucí Ústavu pro taneční vědu: prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D., dorota.gremlicova@hamu.cz

Zdroj: HAMU

Témata článku

HAMUtaneční vědaÚstav pro taneční vědu

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: