Temporary Collective představuje nový internetový projekt Voices

V dnešní době, kdy se mezilidský kontakt a jeho absence nutně stává předmětem našich úvah, přicházejí Temporary Collective v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou a dramaturgyní Sodjou Lotker s novou experimentální webovou stránkou s názvem Voices. Poprvé bude aktivní 9. března 2021 od 18:00-22:30.

Marek Bartoš - Voices

Marek Bartoš - Voices

Jak už samotný název napovídá, bude se jednat o audio-performativní web, na kterém se každé úterý ve vymezený čas objeví aktivní hlasový záznamník. Nejedná se tedy o inscenaci, ale o virtuální hlasovou schránku, do které bude možné ukládat své vzkazy. Roland Barthes říká: „Mluvit znamená mít naději.“ Věříme, že i zanechání vzkazu znamená mít naději, že člověk bude vyslyšen.

Na performativní web budou mít přístup nejenom přizvaní občasní hosté – performeři a tanečníci – ale také kdokoli, kdo web navštíví. Na březen jsou domluvení tři hosté, jejichž jména zveřejní tvůrci projektu až po daném večeru. Tedy ex post daného dne, kdy event proběhl, se dozvíte, kdo byl v daný večer na Voices přítomný. Můžete se tedy na Voices vracet pravidelně, a web tak společně budovat, nebo jen naslouchat audio-vzkazům ostatních. Informace naleznete na sociálních sítích skupiny Temporary Collective nebo divadla pro tanec Ponec.

V situaci omezení kvůli Covid-19 naše těla nastřádala, nasála a držela mnohé emoce z tohoto stavu neustálé brzdy a rozjezdu v samotě našich pokojích. Pro někoho to byl čas zklidnění, pro jiného naopak doba plná rozrušení, limitů a nemožností. Voices je virtuální hlasová schránka, kde lze zanechat a sdílet otázky, myšlenky i své frustrace. Věci, které tělo už neudrží samo a potřebuje je sdílet, aby je splnilo, aby se jich zbavilo, dokončilo či rozvinulo. Formát hlasové schránky Voices navazuje na fenomén vzkazů v láhvi, telefonních záznamníků, zvukových dopisů. Voices není sociální sítí ani chatovací místností, tvůrcům nejde o rychlou komunikaci. Zcela naopak. Jde o zastavení, zpomalení, pochopení se.

Dramaturgyně Sodja Lotker říká: „Performativní web Voices zaznamenává chvíle přemýšlení, vyjadřování emocí a stavu, který je na pomezí intimního, osobního a veřejného. Tehdy je akt zveřejňování formou sdílení, přemýšlení s někým, který umožňuje nové vztahy s okolím.“

Petra Tejnorová doplňuje: „I když jen poslouchám zprávy jiných lidí, vedu s nimi nepřímý dialog – vnímám a přemýšlím o druhé osobě. Voices tak nenabízí přímý rozhovor, ale možnosti dialogu. Zanechání zprávy ve Voices je již formou přemýšlení prostřednictvím mluvení s imaginárním druhým. Voices nevnímám jako produkt, ale společnou praxi. Ponecháváme tak prostor lidem.“

Projekt Voices navazuje na předchozí práci skupiny Temporary Collective – taneční performance s názvem Duety, která se odehrávala v divadle pro tanec Ponec (i v tomto projektu jde o podobné principy tvorby). Duety vytvářely prostor pro setkání mezi diváky a tanečníky. Setkání trvala někdy jen několik vteřin. Lidé si jen třeba mlčky hleděli do očí. A taková mimořádná konverzace diváka nechala zažít, co to znamená být spolu a v čem může spočívat lidský kontakt. Došlo k propojení lidí z často nesourodých společenských skupin, a to velmi přímočarým způsobem. Voices je projektem audio-duetu, audio-sól, ale také audio-kvartetů, je pokračováním výzkumu možností tvorby prostoru pro setkání, ale takové, které bude dělat třeba i mosty v čase. Tento druh nepřímého dialogu vyzývá lidi, aby byli spolu jinak, aby vytvořili prostor pro jiného člověka ve své mysli tím, že zanechávají vzkaz pro někoho – nebo tím, že na něj odpovídají. Někdo zanechá zvukový vzkaz, který někdo jiný najde hned či až za pár let – a možná odpoví. Hýbat se neznamená hýbat jen tělem. Být v dialogu neznamená jen s někým mluvit.

ODKAZ na web HLASOVÉ SCHRÁNKY VOICES :

https://voices.temporarycollective.cz/

Hlasová schránka Voices je aktivní každé úterý v čase od 18:00 do 22:30. Po ukončení je přístupný pouze archiv daného večera. Jen tehdy je možné vzkazy nahrávat a zveřejňovat. Po ukončení akce zůstává přístupný audio-archiv daného večera.

Zdroj: Temporary Collective

Témata článku

Petra TejnorováVoices

Temporary Collective

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: