Uzávěrka prvního ročníku Akademie Institutu umění končí dnes

Uzávěrka prvního ročníku Akademie Institutu umění končí dnes

Uzávěrka prvního ročníku Akademie Institutu umění končí dnes

Akademie Institutu umění je pilotní vzdělávací program, který zahrnuje cyklus přednášek a workshopů zaměřených na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro řízení kulturní organizace. Program se uskuteční ve třech blocích na podzim 2016 v Praze. Termín uzávěrky je 30. června 2016.
Organizátoři dodávají: „Program je určen pro vedoucí manažery a odborné pracovníky dvanácti veřejných a neziskových kulturních organizací a povedou jej špičkoví lektoři na dané dovednosti. Každá organizace může nominovat až dva účastníky: hlavního manažera + specialistu či kolegu pro dané téma. Hlavní manažer se zavazuje účastnit se všech akcí programu (přednášek i workshopů). Workshopy jsou určeny pouze pro zástupce vybraných kulturních organizací, přednášky budou otevřeny i širší odborné veřejnosti. Cílem vznikající Akademie je rozvíjet klíčové kompetence kulturních pracovníků. Současné trendy práce s publikem, zvyšující se konkurenceschopnost v nabídce kulturních služeb, měnící se zaměření velkých veřejných institucí a nové technologie představují náročnou výzvu pro řízení kulturních organizací všech typů (příspěvkových a neziskových). Pro zvýšení profesionalizace je proto zapotřebí, aby kulturní manažeři sledovali nové trendy, příklady dobré praxe a nástroje zvyšující jejich odbornost. Celoživotní vzdělávání v kultuře je např. v porovnání se sociálním sektorem nedoceněné a nedostatečně rozvinuté. Tuto skutečnost potvrdila i analýza potřeb napříč kulturními odvětvími, která byla realizována v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR.“
Výběr účastníků provede výběrová komise IU a výsledky budou oznámeny do 15. července 2016.

BLOK 1: Strategické a kreativní myšlení (15. a 16. 9.)
BLOK 2: Marketing a branding (13. a 14. 10.)
BLOK 3: Fundraising a projektové řízení (31. 10. až 2. 11.)

Podrobnosti zde.

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: