V nakladatelství AMU vyšlo třetí číslo odborného časopisu Živá hudba

V nakladatelství AMU vyšlo třetí číslo odborného časopisu Živá hudba

V nakladatelství AMU vyšlo třetí číslo odborného časopisu Živá hudba

Nakladatelství AMU vydalo nové číslo časopisu Živá hudba, odborného periodika pro muzikologii a choreologii. Přináší statisticky podloženou studii Heleny Havlíkové Let vězněného orla o inscenacích Janáčkových oper v zahraničí i u nás, studii Jiřiny Dvořákové–Marešové zabývající se u nás zatím málo rozvíjenou teorií interpretace Metoda analýzy interpretačního výkonu, třetí část studie Jaroslava Šťastného o Johnu Cageovi, článek Lucie Burešové Systém tanečního vzdělávání v Japonsku, text Petry Dotlačilové k významnému výročí Boženy Brodské Objevy a resty taneční historie či zprávu z terénního výzkumného experimentu Doroty Gremlicové Jízda králů, UNESCO a otázky, a dále zprávy z kongresů či recenze.
Časopis Živá hudba navazuje na padesátiletou tradici stejnojmenného hudebního sborníku Hudební fakulty AMU (od roku 1959). Sborník byl transformován do podoby odborného časopisu, jehož příspěvky (odborné stati a studie) procházejí recenzním řízením, protože nároky na podobu i úroveň odborných periodik se v průběhu let výrazně změnily – stouply nejen požadavky na odbornou úroveň jejich obsahu, nýbrž i na způsob veřejné prezentace výsledků vědecké práce.
Podtitul Časopis pro studium hudby a tance naznačuje, že jeho posláním je rozšířit dosavadní spektrum českých odborných periodik o titul se specifickým zaměřením na oblast hudební teorie a choreologie. Časopis Živá hudba podporuje grant AMU také jako platformu pro práce studentů a doktorandů. Vytváří prostor pro kontakt s aktuálním děním a nejnovějším směřováním v hudbě i tanečním umění. Zdroj: AMU

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: