Velká revize RVP základního vzdělávání v oblasti Umění a kultura přináší nečekané spory

V současné době probíhá velká revize všech rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání, které se týkají také oblasti Umění a Kultura. Při práci se odborníci pod záštitou Národního pedagogického institutu ČR tvořící znění pro výše zmíněnou oblast dostali už na začátku do zásadního sporu: Patří do této oblasti jen výtvarná a hudební výchova, nebo i další, už dříve uznané obory taneční a pohybová výchova, dramatická výchova a filmová a audiovizuální výchova? A pokud tam patří, v jakém rozsahu, podobě, jaké cesty integrace volit?

Národní pedagogický institut ČR

Národní pedagogický institut ČR

Nová koncepce tak obnáší dva návrhy, které vyvolávají v médiích horlivou debatu. Zatímco první koncepce staví na zachování tradiční povinné výuky hudební a výtvarné výchovy ve všech ročnících ZŠ a případné integraci vzdělávacích obsahů dalších oborů do hudební a výtvarné výchovy, druhá varianta koncepce počítá s tím, že se žák na základní škole setká se vzdělávacími obsahy pěti existujících umělecko-výchovných oborů – výtvarné, hudební, dramatické, taneční a pohybové a filmové/audiovizuální výchovy. Druhá varianta staví na skutečnosti, že neexistuje mezi jednotlivými druhy umění hierarchie, neboť̌ všechna umění se významně podílejí na vytváření kulturního bohatství naší země̌ a nalézání naší vlastní identity. Každý z uměleckých druhů má svůj způsob poznávání světa a výpovědi o něm, své svébytné a nezaměnitelné vyjadřovací prostředky. Umělecké druhy hrají nezastupitelnou roli také v posilování společenské a mezikulturní komunikace.

Eva Blažíčková, členka koncepční pracovní skupiny k této situaci dodává: „Reagujeme na kampaň, která je proti druhé možnosti vedena a trvá na zachování tradiční povinné výuky hudební a výtvarné výchovy ve všech ročnících ZŠ a případné integraci vzdělávacích obsahů dalších oborů do hudební a výtvarné výchovy. Změna, spočívající v nabídce a možném výběru dalších uměleckých oborů rozhodně neohrožuje tradiční výtvarnou a hudební výchovu, jak se dočítáme v online prostoru. Chce vytvořit společný základ pro všechny žáky a bude na samotných školách, zda se vydají cestou výraznější inovace nebo zachovají stávající situaci. Tato koncepce tedy není žádnou revolucí, ale cestou, která umožňuje školám profilaci v souladu s podmínkami a vizí konkrétní školy a zejména zájmů žáků.“

Členové pracovní skupiny: doc. Mgr. Radek Marušák, prof. PhDr. Silva Macková, Eva Blažíčková, Rytíř Řádu akademických palem (Francie), PhDr. Hana Cisovská, Ph.D., Mgr.art. Markéta Pucová, Mgr. et MgA. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D., Mgr.et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., MgA. Matyáš Hauser, Mgr. Dagmar Spáčilová, Mgr. et MgA. Romana Šindlářová, MgA. Olga Králová, Mgr. et Mgr. Petr Pláteník, Mgr. Zuzana Havelková, Mgr. Jiří Hruška, MgA. Jiřī Forejt, Ph.D., MgA. Lucie Hlavicová, Mgr. Martina Filinová, PhD., Jana Látalová dipl.um., Bc. Jana Novorytová, Mgr. Barbora Hanslianová, DiS., HV, MgA. Lucie Hlaváčková, Mgr.art Zdenka Brungot Svíteková, MgA. Marta Vodenková dipl.um., Bc. František Topinka, Mgr. Petra Vykydalová

Témata článku

Národní pedagogický institutTanec a vzdělání

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: