Veřejné setkání s Wolfgangem Hoffmannem v rámci vzdělávacího projektu NET PRO ART

Veřejné setkání s Wolfgangem Hoffmannem v rámci vzdělávacího projektu NET PRO ART

Veřejné setkání s Wolfgangem Hoffmannem v rámci vzdělávacího projektu NET PRO ART

Dne 15. září 2015 v 15:00 se v galerii Českého centra Praha se uskuteční veřejné setkání a diskuze s Wolfgangem Hoffmannem (DE) ohledně možností mezinárodních turné, koprodukcí a spolupráce se zahraničními agenty v oblasti nonverbálního divadla. Setkání se uskuteční na adrese Rytířská 31, Praha 1.
Wolfgang Hoffmann 
má více než dvacetileté zkušenosti jako performer a současně jako producent. Čtyři roky působil jako umělecký ředitel Dublin Fringe Festivalu a nyní vede berlínskou Auroru Novu. „Jeho komplexní síť mezinárodních tvůrců, performerů a producentů, i jeho talent na rozpoznání výjimečných projektů učinil z původně oceňovaného divadelního prostoru Edinburského Fringe Festivalu celkem přirozeně progresivní produkční a ,bookingovou´ divadelní společnost,“ dodávají organizátoři. V současné době spolupracuje s českými soubory La Putyka a Spitfire Company.
Debata s Wolfgangem Hoffmannem je úvodním setkáním v rámci připravovaného projektu NET PRO ART, který reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla na české divadelní scéně. Projekt je zacílen na studenty i profesionály divadelního managementu, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí i neziskových organizací a další zájemce. Realizován bude skrze odborné semináře, přednášky, workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery a skrze zahraniční stáže a stínování.
„Cílem projektu je vytvořit chybějící obousměrnou informační platformu pro odbornou i laickou veřejnost o aktuálních možnostech managementu nonverbálního divadla, tj. profesionálním zahraničním zastoupení, mezinárodních koprodukcích, networkingu a marketingu. Jako klíčovou vnímáme podporu výměny zkušeností a příkladů dobré praxe,“ dodávají organizátoři. Výzva k účasti na celém vzdělávacím programu NET PRO ART zde.
Registrace na setkání s Wolfgangem Hoffmannem dne 15. září 2015 na emailové adrese production@profitart.cz do 14. září 2015. Více informací na uvedeném emailu. Kapacita je omezena.

Zdroj: ProFitArt

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: