Vize tance pořádá konferenci o Statusu umělce a roli oborových organizací

Profesní organizace Vize tance pořádá 15. listopadu ve spolupráci s dalšími oborovými organizacemi konferenci s názvem Status umělce a role oborových organizací s podtitulem O statusu umělce a sociálním zabezpečení výkonných umělců v ČR a Německu. Cílem konference je prezentovat výstupy výzkumů statusu umělce, které realizovaly Vize tance, Nadační fond pro taneční kariéru, Asociace tanečních umělců ČR (ATU) a německá Spolková asociace nezávislých scénických umění a debatovat roli a směřování profesních organizaci v kontextu advokacie potřeb umělců. Konference proběhne v klubu Letka na pražské Letné.

Vize tance pořádá konferenci o Statusu umělce a roli oborových organizací

Vize tance pořádá konferenci o Statusu umělce a roli oborových organizací

„Vize tance byla a je součásti procesu vývoje legislativního ukotvení statusu umělce v českém prostředí. Tato konference je pro nás příležitostí ke sdílení našich výsledků se širší veřejností a ideální příležitost k posílení dialogu mezi profesními organizacemi,“ říká předsedkyně Vize tance Markéta Hrdlička Málková. Vize tance zpracovala v loňském roce výzkum Komparace přístupů k řešení statusu umělce v oblasti živého umění v zahraničí a návrh ideálního modelu fungování statusu umělce v ČR, který reflektuje status umělce v 11 evropských zemích a jehož výsledky budou na konferenci prezentovány, stejně tak výsledky výzkumů Nadačního fondu pro taneční kariéru a Asociace tanečních umělců ČR, které se více zaměřovaly na rešerši pracovních podmínek v ČR. „Díky prezentaci projektu System Check dvou zástupkyní německé Spolkové Asociace Nezávislých Scénických Umění, (Bundesverband Freie Darstellende Künste) mohou hosté konference získat náhled a inspiraci z procesu posilování sociálního zajištění uměleckých profesí v Německu. Do projektu System Check byly v Německu zapojeny jak profesní organizace, tak poskytovatelé grantů, politická reprezentace, tak jednotliví výkonní umělci. Věříme, že německý přístup může být velkou inspirací pro českou uměleckou scénu,” říká Florent Golfier, člen správní rady Vize tance a iniciátor konference.

Program akce zahájí předsedkyně Vize tance Markéta Hrdlička Malková s příspěvkem o roli oborových organizací v kontextu nově vznikající Kulturní federace, německá řečnice Elisabeth Klug odprezentuje tvorbu strategií a metody síťování Spolkové asociace nezávislých scénických umění. Linda Svidró za ATU a Roman Vašek za Nadační fond pro taneční kariéru představí výsledky výzkumů ohledně sociálního a zdravotního zajištění profesionálních umělců v oblasti pohybového umění. Blanka Marková nabídne účastníkům přehled o možných podobách statusu umělce v evropských zemí a v závěru Cilgia Gadola představí projekt System Check včetně konkrétních opatření v oblasti sociálního zajištění umělců v Německu. Důležitou část programu konference bude tvořit kulatý stůl na téma Role a směřování oborových organizací v oblasti performativního umění.

Účast na konferenci je zdarma na základě registrace na tomto odkazu: https://forms.gle/buBPf4X3LmqHkCJR8

Zdroj: Vize tance

Témata článku

Vize tance

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: