Vláda schválila balíček ministra kultury Lubomíra Zaorálka na záchranu kultury

Vláda na svém jednání dne 9. dubna 2020 schválila první balíček na záchranu kultury, který jí předložil ministr kultury Lubomír Zaorálek v souvislosti pandemií koronaviru, která má výrazný dopad zejména na oblast kultury. Celkový objem peněz tohoto programu je 1,07 mld. Kč.

Vláda schválila balíček ministra kultury Lubomíra Zaorálka na záchranu kultury

Vláda schválila balíček ministra kultury Lubomíra Zaorálka na záchranu kultury

Ministerstvo kultury na základě průběžného stavu a výhledu realizací kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií připravilo materiál s názvem Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultur, který dnes schválila vláda. Hlavním cílem navržených opatření (balíčku) je především zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. Touto pomocí chceme udržet síť divadel, muzeí, galerií nebo orchestrů ve všech regionech. Všem těmto institucím současný zákaz činnosti způsobil zásadní výpadek příjmů a potřebují tak pomoci s provozními náklady. „Jsem rád, že se mi na vládě podařilo prosadit, že kultura jako jedna z nejvíce postižených oblastí získala významnou finanční pomoc,“ řekl ke schválenému balíčku pro záchranu kultury ministr Lubomír Zaorálek.

Přijatý balíček se týká těchto oblastí kultury:
1) Subjekty tzv. nezávislé umělecké scény, primárně z celoročních dotačních okruhů z oblasti tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění, malí nakladatelé, které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby v ČR alespoň 3 roky. O podporu Ministerstva kultury tak bude moci žádat organizace, která byla alespoň jednou za poslední tři roky (2018-2020) úspěšná v dotačním řízení ministerstva. V rámci stávajícího programu Kulturní aktivity vypíše Ministerstvo kultury samostatné výběrové dotační řízení. Pro potřeby tohoto programu schválila vláda částku ve výši 440 miliónů Kč.

2) Subjekty nezávislého nezřizovaného divadla, klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového umění budou moci žádat Ministerstvo kultury o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií za využití multimediálních platforem. Žadatel předloží popis projektu včetně rozpočtu a hodnotícím kritériem bude úroveň a kvalita projektu. Pro tuto podporu bude mít MK připraveno 30 miliónů Kč.

3) Příspěvkové organizace MK (29 organizací) mají výpadky z výnosů z hlavní činnosti v průměru téměř 42 miliónů Kč týdně. Z toho důvodu 300 miliónů, které MK obdrželo před pár týdny v rámci změny zákona o státním rozpočtu, které připravilo MFČR, bude stačit pouze do poloviny května. Proto je třeba posílit provoz příspěvkových organizací MK o dalších 300 miliónů Kč, aby se odvrátila hrozící platební neschopnost těchto organizací, která by bez tohoto zásahu nastala v průběhu příštích měsíců, a to i za předpokladu postupného uvolňování striktních opatření vládou od května.

4) Profesionální divadla, orchestry a sbory mohou žádat MK o podporu, pokud jsou trvale zařazeny doProgramu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Muzea a galerie, které nejsou státními příspěvkovými organizacemi, můžou rovněž žádat o podporu, pokud jsou jejich sbírky zařazeny v Centrální evidenci sbírek a jsou dlouhodobě zpřístupňovány veřejnosti. Žadatel předloží rozpočet projektu včetně vyčíslení vynaložených nákladů, popis rozsahu omezení činnosti a způsob vypořádání se s výpadkem. Celkově na tuto podporu získalo MK 300 miliónů Kč.

První výzvy do dotačních programů viz výše vyhlásí MK v řádu týdnů.

Vedle tohoto balíčku, již běží proplácení dotací MK na rok 2020 ve výši 750 miliónů Kč s tím, že subjekty, které získaly od MK dotaci, ale jejich akce neproběhnou v plném rozsahu, nebudou muset tuto dotaci vracet v té části, kde její držitel prokáže náklady na přípravu akce. Na tyto náklady pak bude MK pohlížet jako na realizované.

Pomoc státu komerčním subjektům, které jsou výdělečné jako např. komerční divadla, některé letní akce nebo i velcí nakladatelé, je třeba koordinovat na vládní úrovni, protože stejným způsobem jako tyto jsou postiženy i další oblasti – gastronomie nebo cestovní ruch. Současně jsou jim nyní k dispozici (jako všem podnikatelům) již vládou přijaté programy např. MPSV (Antivirus) a MPO (půjčky COVID, odklad nájmů).

Zdroj: www.divadlo.cz

Témata článku

karanténakoronavirusLubomír ZaorálekMinisterstvo kultury

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: