Výběrové řízení na podporu zahraniční cesty na mezinárodní taneční veletrh

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašují výzvu k účasti na Tanzmesse 2018, čtyřdenním mezinárodním veletrhu současného tance, který je určen manažerům a expertům v oblasti současného tance působících v České republice. Od účastníků se očekává aktivní účast na diskusní prezentaci, na níž zástupci taneční komunity představí aktuální témata současného tance v ČR. Dále očekáváme aktivní spolupráci s týmem IDU při obsluze stánku a společenských setkáních v průběhu veletrhu. Tanzmesse 2018 proběhne od 29. srpna do 1. září 2018 v Düsseldorfu.

Nejvýznamnější evropská taneční událost kombinuje taneční festival s veletrhem, jehož se účastní na 1 500 delegátů z celého světa. Tanzmesse je bienále, jehož smyslem je posílit vzájemnou informovanost o dění v taneční oblasti nejen mezi evropskými státy, ale celosvětově. Jde rovněž o navázání či prohloubení osobních kontaktů, které jsou předpokladem pro úspěšnou výměnu projektů, spolupráci, zajištění hostování, rezidencí a podpora mobility umělců.
Veletržní stánek Institutu umění – Divadelního ústavu nabídne účastníkům veletrhu propagační materiály IDU z oblasti tance a divadla a dále výběr z propagačních a informačních materiálů reprezentativního výběru souborů současné české taneční scény. Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:
strukturované profesní CV a aktivity instituce či organizace, kterou zastupuji
nestrukturované stručné CV (max. 1 000 znaků) + portrétní foto v tiskové kvalitě
motivační dopis
přihláška

Kritéria hodnocení a výběru:
dosavadní výsledky činnosti jednotlivce;
odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);
přínos akce pro odbornou práci IDU na základě závěrečné zprávy;
vybraní účastníci jsou povinni po absolvování programu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní odbornou práci, pro instituci, ve které působí a pro IDU na základě podrobné závěrečné zprávy

Přijetí žádosti:
Písemné žádosti jsou přijímány na formuláři „TANZMESSE 2018“ – ke stažení zde.
Žádosti a povinné přílohy se přijímají pouze elektronicky na adrese: pavel.storek@divadlo.cz (v kopii: E martina.peckova-cerna@divadlo.cz) nejpozději ve středu 11. května 2018 (24.00).

Letenky, ubytování, akreditace na veletrh a doprovodný program produkčně a finančně zajišťuje IDU. Odlet 29. 8. 2018, přílet 3. 9. 2018. Termín odletu a příletu je závazný.
Žádosti posuzuje dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán Institutu umění – Divadelního ústavu.

Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: