Vycházejí nové studie o publiku baletu a nového cirkusu

Osmá publikace z ediční řady Institutu umění – Divadelního ústavu Český tanec v datech obrací pozornost k publiku. Ve dvou odborných textech se zaměřuje na diváky baletu a nového cirkusu. Jedná se o zatím nejpodrobnější sondu do problematiky práce v dotyčných oblastech a přináší řadu dosud nepublikovaných dat.

Vycházejí nové studie o publiku baletu a nového cirkusu

Vycházejí nové studie o publiku baletu a nového cirkusu

Studie Romana Vaška zacílená na oblast baletu využívá dostupných dat pro charakteristiku návštěvnosti, věnuje se práci s baletním publikem a dotýká se některých témat souvisejících se sociologií tance nebo s marketingem. „Ačkoliv ve společnosti přetrvává dojem, že balet je pro diváky hůře srozumitelným uměním, baletní představení u nás ročně navštíví více než čtvrt milionu diváků,“ odhaluje autor. Vašek sleduje budování vztahu baletních souborů s publikem po roce 1989, rozvoj fundraisingových aktivit, seznamuje čtenáře s několika výzkumy, které byly prováděny v divadlech s baletními soubory. V obsáhlé kapitole se věnuje tématu práce s publikem.

Druhá studie z pera Veroniky Štefanové se zaměřuje na vztah nového cirkusu a publika. Podrobně charakterizuje infrastrukturu tohoto oboru, terminologické vymezení pojmu nový cirkus a stručně nastiňuje jeho historii v českém prostředí. Mapuje hlavní novocirkusové festivaly, soubory a osobnosti a popisuje, jak dotyční aktéři znají své publikum, jak jej oslovují a pracují s ním. Studie se také věnuje cenové politice nejvýznamnějších souborů, regionálnímu dosahu novocirkusových aktivit a obsáhle mapuje aktivity během koronavirových restrikcí.

Publikaci lze stáhnout zde.

O edici Český tanec v datech se můžete dočíst více zde.

Zdroj: www.divadlo.cz

Témata článku

Český tanec v datechDivadelní ústav – Institut uměníRoman VašekVeronika Štefanová

Nový cirkusTanec

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: