Vychází kniha mapující dějiny pražské Akademie múzických umění

Vychází kniha mapující dějiny pražské Akademie múzických umění

Vychází kniha mapující dějiny pražské Akademie múzických umění

V Nakladatelství AMU právě vychází publikace Dějiny Akademie múzických umění v Praze. Jedná se o první souhrnný pohled na historický vývoj této významné instituce uměleckého vzdělávání. Kniha se zaměřuje na organizaci studia a studijní systém, popisuje mocenské a institucionální mechanismy ovlivňující školu v jednotlivých etapách její existence a snaží se prostřednictvím vzpomínek pamětníků zachytit i subtilní rovinu bytí na škole a možností studia a tvorby.

Výzkum a příprava publikace trvaly více než čtyři roky. Výsledná podoba zachycuje vývoj AMU od jejího založení v roce 1946 až po revoluční dění roku 1989 a ranou existenci v nově nabytém svobodném prostředí v 90. letech 20. století. Tým výzkumníků vedl Martin Franc, jeden z předních odborníků v oblasti kulturních dějin, jenž sepsal také kapitolu věnovanou AMU jako celku. Dějinami FAMU se zabýval a příslušnou kapitolu napsal Petr Bednařík, historii DAMU zpracovali Jitka Rauchová a Martin Franc, vývojem HAMU se zaobírala Lenka Krátká.
Výzkum historických pramenů byl doplněn o sérii rozhovorů se současnými i bývalými studenty, zaměstnanci a pedagogy. Rozhovory vedli částečně členové týmu a částečně současní studenti AMU a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy; metodickou podporu a editaci rozhovorů zajišťovala Lenka Krátká. Orálněhistorický výzkum posloužil jako podpůrná metoda výzkumu archivních pramenů vztahujících se ke škole. Výběr z více než 80 rozhovorů navíc vyšel v doplňkové monografii Dějiny AMU ve vyprávěních, kterou NAMU vydalo na jaře 2017.
„Dějiny Akademie múzických umění v Praze jsou vyvrcholením čtyřletého projektu, ve  kterém výzkumný tým v  čele s  doc.  Martinem Francem mapoval veškeré dostupné prameny jak formou archivních rešerší, tak metodou orálněhistorického výzkumu. Publikace ukazuje, jak dramatickým vývojem AMU i jednotlivé její fakulty procházely v průběhu prvních zhruba 45 letech své existence, které se z větší části překrývaly s obdobím komunistické totality. Dějiny AMU tak jsou zvláštním případem dějin institucí v komunistickém Československu a odrážejí složitost a zvraty našeho poválečného vývoje,“ říká rektor AMU Jan Hančil.
„Akademie múzických umění v Praze se vydáním této publikace řadí po bok nejen českých univerzit a vysokých škol, jako jsou Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého či Vysoká škola ekonomická v Praze, které se již svým dějinám (Univerzita Karlova obzvlášť zevrubně) věnovaly, ale také po bok například Oxfordské či Cambridgeské univerzity, které o svých dějinách vydaly již stohy knih. Vědomí a reflexe vlastních dějin je podstatnou součástí naší identity a zároveň nástrojem k hlubšímu poznání souvislostí a příčin aktuálního stavu. V případě dějin AMU se tak například otevírají složité a dodnes aktuální otázky o podobách a pozici terciárního vzdělávání v umění či diskuse o vztahu mezi uměním a vědou,“ dodávají za autory publikace Martin Franc a Andrea Slováková.
Dějiny Akademie múzických umění v Praze v grafické úpravě Štěpána Marka byly nominovány na ocenění Nejkrásnější kniha roku v kategorii odborných publikací. Vyhlášení výsledků proběhne 19. dubna v letohrádku Hvězda.

Zdroj: NAMU

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: