Výrazné škrty pro kulturu a kreativní průmysly. Ministerstvo průmyslu a obchodu nechce kreativní Česko

Odborníci, zástupci veřejné správy i média řeší nespokojenost a netransparentní přístup k tvorbě Národního plánu obnovy. Začala poslední fáze vyjednávání. MPO navrhuje snížit návrh MK na 4 miliardy korun pro kulturní a kreativní sektor, tedy o více než 50 %. Ačkoliv se jedná o jedno z nejrychleji rostoucích odvětví s vysokým inovačním potenciálem, strůjci naší budoucnosti stále nepochopili jeho společenský a ekonomický přínos. 

Výrazné škrty pro kulturu a kreativní průmysly. Ministerstvo průmyslu a obchodu nechce kreativní Česko

Výrazné škrty pro kulturu a kreativní průmysly. Ministerstvo průmyslu a obchodu nechce kreativní Česko

Vláda brzy projedná aktuálně nejvýznamnější dokument, který má zajistit finance na rychlejší obnovu společnosti a ekonomiky a posílit Česko pro výzvy budoucnosti. Pokud Evropská komise návrh schválí, po jeho naplnění pošle v souhrnu kolem 172 mld. korun. Téměř 600 významných signatářů výzvy #zakreativnicesko žádá, aby součástí Národního plánu obnovy byl rozpočet ve výši 8,2 mld. Kč na rozvoj kultury a kulturních a kreativních odvětví. Tento požadavek má podporu zástupců poslanecké sněmovny i senátu. Přesto se zdá, že škrty mohou jít až na 4 miliardy.

Investici do sektoru ve výši 8,2 mld. podporují mimo jiných i politici: „Těším se na podporu kreativních voucherů, kulturních a kreativních center v regionech i síťování aktérů kulturních a kreativních odvětví a jejich celkového potenciálu pro rozvoj regionů. Kulturní a kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Jako senátorka jsem pro co nejvyšší podporu KKO v Národním plánu obnovy,“ uvádí senátorka a signatářka výzvy Renata Chmelová.

Náměstkyně MPO Silvana Jirotková, která má zpracování plánu ve své agendě, vyslechla koordinátory výzvy a její ambasadory 3. března. Ještě před dvěma týdny tedy koordinátoři výzvy vyslechli ze strany MPO podnět k prezentaci dalších argumentů pro obhajobu potřeb sektoru. Současně bylo avizováno, že byť hodnotu kultury není třeba rozporovat, škrty zamýšlí MPO rozprostřít do všech kapitol. Ty, opět v tichosti, přichází. Slovy ministra Havlíčka se přestalo kolem NPO tančit. Jakkoliv byli účastníci ujištěni, že návrhy pro škrty ještě nejsou na stole, následující týden zaznívá na půdě Senátu částka 4 miliardy. 

MPO se při obhajobě škrtů odvolává i na dostupnost jiných evropských programů a fondů. Vláda ale žádný vhodný operační program pro mikropodniky a malé organizace z kreativního sektoru nepřipravila. „Nemůžeme prioritizovat priority. MK vyhodnotilo priority, které je potřeba realizovat pro obnovu české kultury a kreativního sektoru. Jejich kalkulace vyšly na 8,2 mld. Kč. Je to nezbytné minimum. MPO po nás chce priority, aby mohlo škrtnout kulturu v Národním plánu obnovy. Není možné vzít 50 % a neříct, odkud se vezme zbytek. Žádný operační program pro kreativní sektor se však nechystá,“ vysvětluje Zdeňka Kujová z JICu a ambasadorka výzvy.

Přímá slova vyslala náměstkyně i k řadě předních odborníků z praxe a zástupcům různých segmentů v online debatě organizace CEBRE minulou středu: „Nebude spokojen nikdo.“ Nakolik nebude spokojen kreativní sektor paní náměstkyně nezmínila. O to silněji platí slova další ambasadorky výzvy #zakreativnicesko a účastnice diskuze Co podpoří český plán obnovy, Marty Smolíkové, ředitelky Otevřené společnosti: „Zařazení kultury a kreativních odvětví do komponenty plánu obnovy je něco nového, protože český stát se tomuto dosud příliš nevěnoval. Jde o odvětví, která mají velký potenciál.

Senátor a signatář výzvy Marek Hilšer dodává: „Koronavirová pandemie uštědřila kultuře tvrdý direkt, její podpora by proto měla být jednou z vládních priorit. Vyčlenění dostatečných finančních prostředků z Národního plánu obnovy je skvělou příležitostí, jak kulturní a kreativní sektor alespoň částečně postavit na nohy.“

Slogan platformy „nechceme zabetonované Česko“ je tak stále na místě. Odborníkům z řad různých segmentů hospodářství chybí dlouhodobý plán, vize, kam by naše země měla směřovat. Panuje obava, že NPO bude směřovat do oblastí, které ekonomiku dostatečně neposunou. Obávají se nízkých investic do lidí – a tím i zabetonovaného Česka.

Výzva, kterou iniciativa #zakreativnicesko před šesti týdny zaslala vládě, proto trvá. V mezičase zástupci výzvy komentovali návrh ministerstva kultury. Zatímco probíhá finalizace plánu pro kapitolu 1.6, zdá se, že je o její výši předem rozhodnuto. Požadavek nepředstavuje ani 5 % z celkového evropského balíčku. Důvodů pro právě tuto alokaci je více. Kulturní sektor byl prvním, který se díky opatřením uzavřel, a bude poslední, který se otevře. „Nežádáme příliš, náš požadavek v hodnotě necelých 5 % navíc zapadá do memoranda mezi MPO a MK. Nesaháme ani po paty požadavkům jiných resortů. Budeme dál mluvit o tom, co lidé v kulturním a kreativním sektoru nabízí. Pokud do nich nyní investujeme 8,2 mld. z evropských peněz, násobně se to vrátí všem. Chceme srovnat krok se státy, které neváhají budovat své kapacity v kreativní ekonomice. Ostatně tuto změnu v Česku řešíme v době, kdy OSN vyhlásila rok 2021 Mezinárodním rokem kreativní ekonomiky a udržitelného rozvoje,“ říká koordinátorka výzvy Lucie Ševčíková.

Zdroj: Kreativní Česko

Témata článku

koronavirusKreativní ČeskoMinisterstvo průmyslu a obchodu

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: