Vyšlo první číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba

Vyšlo první číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba

Vyšlo první číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba

Hudební a taneční fakulta a nakladatelství AMU vydaly první číslo nového odborného časopisu pro studium hudby a tance nazvaného Živá hudba. Navazuje na tradici stejnojmenného sborníku prací Hudební fakulty AMU založeného již roku 1959.
Hlavními kritérii, kterými se nový titul hodlá řídit, je pravidelná, prozatím roční, periodicita a vysoká odborná úroveň publikovaných příspěvků. Redakční rada má proto mezinárodní složení a publikované příspěvky jsou přísně hodnoceny formou recentních posudků. Posláním Živé hudby je rozšířit dosavadní spektrum českých periodik tohoto zaměření o další titul se specifickým zaměřením na oblast muzikologie a choreologie, tedy na hudební a taneční vědu. Klade si za cíl prohloubit vzájemné porozumění a spolupráci těchto obou badatelských světů. Titul se přísně vzato řadí prozatím mezi sborníky, nikoli periodika (jejich kritériem je, aby tiskovina vycházela minimálně dvakrát ročně), má však velké ambice a zaplňuje citelnou mezeru v mediální produkci.
V muzikologické části preferuje oblasti dosavadními českými muzikologickými časopisy nereflektované. Část choreologická obsahuje problémově koncipované příspěvky ze všech oblastí choreologie a etnochoreologie včetně širokého spektra historických témat, protože pro oblast výzkumu tance v Česku zatím neexistuje žádné specializované vědecky zaměřené periodikum. Živá hudba má také rozšířit prostor pro publikační aktivitu doktorandů a pedagogů HAMU, nicméně je časopisem otevřeným pro všechny zájemce o publikování z Česka i ze zahraničí.
V redakční radě zasedají Jaromír Havlík, Vladimír Tichý, Dorota Gremlicová, Helena Kazárová, Lenka Křupková, Jiří Holubec, Martin Erdmann, Vladimír Bokes a Mats Nilsson. Redakci pak tvoří Iva Oplištilová a Karolína Bulínová. Více než dvě stě stránek se dělí na část obsahující statě a studie a část zahrnující zprávy, recenze a „miscelanea“. V prvním čísle prvního ročníku Živé hudby jsou oblasti tance věnovány stati Boženy Brodské Choreografie jako vyvážená kompozice dramatu a virtuozity. U příležitosti sta let od smrti světového choreografa Maria Petipy a Lucie Dercsényiové Tanec v hudbě Bohuslava Martinů – baletní tvorba. Ve zprávách se můžeme dočíst o 26. sympoziu Study Group on Etnochoreology při ICTM, 19.–26. 7. 2010 v Třešti od Doroty Gremlicové, o Florentském kolokviu o vztahu tance a kostýmu od Heleny Kazárové a Petra Dotlačilová je autorkou příspěvku o Mezinárodní konferenci o Jeanu-Georgesovi Noverrovi. Dále je v časopisu zařazen příspěvek Ladislavy Petiškové Pocta Ladislavu Fialkovi. Zdroj: AMU

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: