Výzva k podpoře zavedení Taneční a pohybové výchovy do revize RVP pro základní vzdělávání

Tvůrci návrhu jsou přesvědčeni, že kreativní učení skrze umění by mělo být jedním z důležitých pilířů vzdělávání. Aktuálně probíhající revize Rámcového vzdělávacího programu (RVP) přináší šanci na proměnu a inovaci vzdělávací oblasti Umění a Kultura.

Výzva k podpoře zavedení Taneční a pohybové výchovy do revize RVP pro základní vzdělávání

Výzva k podpoře zavedení Taneční a pohybové výchovy do revize RVP pro základní vzdělávání

Nová vize této oblasti je multioborová a podporuje rovný přístup ke kultuře pro všechny děti. Současný svět umění je daleko bohatší než jen tradičně vyučované předměty výtvarná a hudební výchova. Jsme přesvědčeni, že všichni žáci by měli mít možnost setkat se také s dalšími uměleckými druhy - divadlem, tancem a filmem. Širší kulturní povědomí a vlastní zkušenost s tvůrčím procesem v různorodých podobách považujeme za důležitou součást vzdělávání. Nová koncepce, která svým pojetím překonává myšlenku hierarchie mezi uměními, počítá s interakcí umělců ve školách, propojování formálního a neformálního vzdělávání, s uměleckými projekty a mezioborovou spoluprací. Podporuje školy, aby kreativnímu vzdělávání otevřely své dveře a umožnily také pedagogům dramatické, taneční, filmové a audiovizuální tvorby, aby se podíleli na vzdělávání žáků. Tyto obory jsou již téměř 15 let akreditované MŠMT, zařazené do RVP jako volitelné předměty, mají vypracované metodiky. Přesto jsou stále realizovány pouze na zlomku škol. 

Do 30. května probíhá veřejná konzultace k návrhu revize RVP pro základní vzdělávání, kterou Národní pedagogický institut spustil ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a která je důležitou součástí procesu revizí. Veřejná konzultace je určena jak pro odbornou veřejnost (vedení škol, učitele a učitelky, umělce), stejně tak jako pro rodiče stávajících i budoucích žáků.

Zapojte se! Vyjádřete svou podporu, zanechte připomínky a postřehy k návrhu RVP v oblasti Umění a Kultura. Zpětná vazba, zejména odborníků a pedagogů z praxe, je velice cenná a důležitá, i kdyby byla velmi stručná. Pomůže tomu, aby změny v RVP dávaly smysl a byly úspěšně proveditelné v praxi.

Jak poskytnout zpětnou vazbu a podpořit komplexní pojetí oblasti Umění a Kultura?

Navštivte interaktivní informační systém k revizi RVP a prostřednictvím online dotazníku zanechte své podněty a názory. Není nutné vyplňovat dotazník celý, ale postačí, pokud se vyjádříte pouze k oblastem, které vás zajímají.

https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace - hlavní web k veřejné konzultaci, text návrhu RVP

https://npianalyzy.limesurvey.net/171375?lang=cs - dotazník pro vaši zpětnou vazbu

Podpůrná zpětná vazba je pro oblast Umění a Kultura opravdu důležitá. Návrh čelí kritice a obviňování v médiích, že nový RVP ohrozí nebo dokonce zruší hudební a výtvarnou výchovu na školách. Ten, kdo si návrh přečte, si utvoří názor sám. Hudební ani výtvarnou výchovu dětem návrh neupírá. Cestu vidíme ve spolupráci a vzájemné synergii. Jde nám o žáky, nikoliv o rivalitu mezi obory.

 

Za taneční obor:

Mgr.art. Markéta Pucová, garantka tvůrčí skupiny Taneční a pohybová výchova v procesu Revizí

Eva Blažíčková, zakladatelka konzervatoře Duncan Centre, iniciátorka oboru Taneční a pohybová výchova

doc. Mgr. Jiří Lössl, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA, pedagog HAMU a DAMU

MgA. Mgr. Andrea Opavská, zástupce vedoucího katedry tance HAMU

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D, NIPOS-ARTAMA, člen tvůrčí skupiny TPV v procesu revizí 

Mgr.art. Martina Filinová, manažerka projektu Tanec školám Tance Praha, konzultant v revizích RVP

MgA Zdenka Brungot Svíteková, choreograf-pedagog v projektu Škola Tančí SE.S.TA, tvůrčí skupina TPV

MgA Lucie Hlaváčková-Plachá, pedagog HAMU - studijní obor TPV, člen tvůrčí skupiny TPV v revizích RVP

Barbora Látalová, Dis., choreograf-pedagog v projektové výuce TPV do škol (Tanec Praha, SE.S.TA)

Mgr. Petra Vykydalová Kupková, ředitelka ZŠ Na Radosti, Žďár n. Sázavou, konzultant v revizích RVP

Bc. Jana Látalová, choreograf-pedagog v projektové výuce TPV do škol (Tanec Praha, SE.S.TA)

Mgr. Lenka Halašová, choreograf, pedagog TPV na ZŠ Jaroměř, člen tvůrčí skupiny TPV v procesu revizí

 

Zdroj: Markéta Pucová, garantka tvůrčí pracovní skupiny Taneční a pohybová výchova v procesu revizí RVP

Témata článku

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: