Zemřel Ladislav Vašek

Dnes zemřel tanečník, pedagog a choreograf Ladislav Vašek (8. 7. 1928 – 18. 11. 2020).

Lašské tance. L. Hynková a L. Vašek. Zdroj sborník ČSSPT.

Lašské tance. L. Hynková a L. Vašek. Zdroj sborník ČSSPT.

Vystudoval odbornou školu strojnickou u firmy Baťa ve Zlíně, kde pracoval do roku 1948. Byl členem taneční přípravky Československého sboru národních písní a tanců 1948–50 a v angažmá Československého státního souboru písní a tanců v letech 1950–79. Taneční pedagogiku na Taneční katedře HAMU absolvoval v roce 1967.

Ladislav Vašek byl harmonický, pohybově i výrazově tvárný tanečník. Obsáhl celý kmenový repertoár souboru, jeho naturelu nejvíce vyhovovaly dramatické postavy, např. Jánošík ve Zbojnickém ohni (1958), Princ a Švec ve Špalíčku (1961). Spolupracoval s folklorními soubory Hořeňák, Dolina, Bartošův soubor písní a tanců, Valašský soubor. Od 1985 předseda poroty soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na folklorním festivalu ve Strážnici. Podílel se na choreografiích v inscenacích činoher a oper (G. Preissová: Gazdina roba, Komorní divadlo Praha 1953; Její pastorkyňa, Lipsko 1968). Pedagog specializované třídy lidového tance na Taneční konzervatoři Praha, na Konzervatoři Duncan Centre a na Taneční katedře HAMU 1983–99 (docent 1993, habilitační práce Mužský taneční projev a styl v lidovém tanci). Autor publikace (spolu s E. Kröschlovou a V. Urbánkovou) Pohybové etudy (Praha, SNDK 1963).


Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 350.

Témata článku

Ladislav Vašek

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: