Jak se daří základním uměleckým školám a tanečním studiím zachovat kontakt se svými žáky?

Taneční oddělení ZUŠ, soukromá taneční studia či školy byly a opět jsou postaveny před otázku, jak koncipovat výuku tance na dálku. Tanec je pro jejich žáky „pouze“ kroužek a volnočasová aktivita. Online lekce navíc skýtají mnoho úskalí nejenom technického rázu. Zajímal nás přístup a možnosti, které využívají pedagogové veřejných a soukromých subjektů ve stávající situaci, která se snad brzy, dle posledních informací již ve čtvrtek 3. 12., dočká „šťastného konce“.

Taneční kurz s Dana Pala Creativity. Foto: soukr. archiv.

Taneční kurz s Dana Pala Creativity. Foto: soukr. archiv.

Blanka Tasi, ZUŠ T. G. Masaryka, Chomutov:

„Na naší ZUŠ vyučujeme distančním způsobem. Volbou každého pedagoga je, jakou zvolí metodu. Jednou z možností je online výuka, druhou pak výuka formou zadávání úkolů. Z důvodu efektivity volím povětšinou druhý způsob, protože online výuka s sebou často nese dost technických komplikací. S rodiči komunikuji pomocí informačního systému základních uměleckých škol (iZUŠ), s žáky se spojuji pomocí aplikace WhatsApp. Svým žákům vybírám zajímavá témata k zpracování, natáčím taneční videa jednotlivých cvičení dle ŠVP a snažím se je povzbuzovat k zasílání jejich tanečních videí. Zároveň se snažím žáky příliš nezatěžovat, protože vím, že jistě dostávají spousty úkolů i od svých pedagogů ze základních škol. Již dávno víme, že s látkou budeme velmi pozadu, protože distančně se tanec samozřejmě vyučuje velmi špatně, nicméně děláme všichni, co je v našich silách, a těšíme se, až bude svět opět normální a my si budeme moci znovu společně zatančit.“

Janka Brichcínová, Taneční škola SPIRIT Dance, Plzeň:

„Tato doba nám umožňuje být se členy taneční školy pouze v online podobě. V druhé vlně jsme zahájili lekce přes Zoom, abychom s dětmi měli užší a viditelný kontakt oproti streamování na Facebooku. Bohužel zájem není už tak veliký. Vnímáme, že online lekce nejsou již tolik atraktivní. Vytrvalé zůstaly hlavně děti z 1. stupně za podpory rodičů. Snažíme se s dětmi také na lekci hovořit o tom, co prožívají, vyslechnout je a dodat jim odvahu a povzbuzení. Dát jim najevo naši lásku a podporu, že jsme v tom spolu všichni. Víru, že to vše překonáme a brzy se opět shledáme.“

Tvorba žákyň Pavlíny Lipenské ze ZUŠ B. Smetany v Litomyšli. Foto: soukr. archiv.

Pavlína Lipenská, ZUŠ J. Kociana, Ústí nad Orlicí, a ZUŠ B. Smetany, Litomyšl:

„Není to již takový šok jako na jaře. Ale je pravda, že v nehudebních oborech ZUŠ je situace nejtěžší a v kolektivní výuce sociální kontakt – spíše ne-kontakt – je nejvíce patrný. Online hodiny v mých třídách začínám od pondělí 30. 11. 2020 (prošla jsem školením Google Classroom i dalším školením o online výuce). Protože učím na dvou místech zároveň a v počtu patnácti skupin ve věku tanečnic a tanečníků od 5 do 40 a více let, musím rozvrh jednotlivých online vyučovacích bloků upravit na setkávání 1x týdně.

Do dnešního dne komunikuji s rodiči e-mailem, se všemi věkovými kategoriemi žáků, se staršími žáky se souhlasem rodičů máme založené skupiny na Messengeru, kam jim posílám zajímavosti a postřehy: online taneční lekce, představení, zajímavá videa. Posílám videa, která jsem pro děti natočila na tanečním sále, ony mi pak zpětně posílají svá videa, jak tančí doma. Z nich postupně vznikají medailonky jednotlivých oborů ZUŠ, aby se i veřejnost seznámila s tím, že v ZUŠ nespíme. Například: https://www.youtube.com/watch?v=Ivki44-q3lI

Pracujeme na rozpracovaných choreografiích – žákům zasílám hudbu, záznamy představení, pracujeme na tvorbě absolventských a sólových choreografií. Děti vyrábí domácí hudební nástroje, vymýšlí návrhy kostýmů atd.

Zasílám žákům i materiály z historie tance, kde žáci doplňují jednotlivé pracovní listy. Postupně jim vzniknou pěkná skripta, se kterými budeme poté na hodinách pracovat. Posílám také jednotlivá libreta baletů s odkazem na daný balet, aby si tanečnice mohly propojit čtený děj a obsah.

Těším se na normální setkávání na tanečním sále.“

Barbora Zaciosová, ZUŠ J. J. Ryby, Rožmitál p. Třemšínem: 

„Nezvolila jsem formu online výuky, protože si myslím, že i tak už toho mají rodiče až dost s online výukou ze školy. Ale pojala jsem to tak, že každý týden natočím pro určitou skupinu video se cviky a úkoly, které chci, aby se děti za daný týden naučily. Rodičům zasílám odkaz na video například i s fotkami a popisy různých cviků. Menším žáčkům zasílám i různé básničky a říkadla s pohybem. Od rodičů dostávám zpětnou vazbu ať už formou videí, fotek, nebo třeba jen zpráv, jak to dětem jde.“ 

Dana Pala Creativity z.s., vystoupení. Foto: Andrea Barcalová.

Dana Pala, Dana Pala Creativity z.s., Mělník:

„Situace nejen v tanečním vzdělávání je složitá, a navíc trvá už dlouho. Naštěstí pro tanec si mnohdy vystačíme s pocitem, který do pohybu chceme vložit, s nadšením z pohybu, alespoň malým prostorem kolem sebe a s vlastním tělem. Jsem ráda, že se většina studentů pravidelně účastní online tréninků, a věřím, že jim to pomáhá překlenout toto zdlouhavé období a udržet se v kondici. Naše představení jsme už podruhé museli vzhledem k situaci přesunout, nyní je v plánu na leden 2021 a všichni si přejeme, abychom ho mohli realizovat. Snažíme se přizpůsobit online taneční výuku tak, abychom reagovali na podněty, které přišly ze strany studentů či rodičů již na jaře během první vlny, a abychom mohli nabídnout výuku našim žákům i v období, kdy většina místních tanečních škol nefunguje. Společně s Andreou Vykysalou pečlivě připravujeme online taneční lekce tak, aby byly co nejpřínosnější. Pevně věřím, že tuto náročnou dobu zvládneme a naše škola bude moci fungovat dál i po skončení pandemie bez podpory města a státu jako doposud.“ 

Mirka Eliášová, ZUŠ Klapkova, Praha 8:

„Tanec na ZUŠ je hromadný obor, který byl bohužel uzavřen mezi prvními a jeho otevření je v nedohlednu. Učíme distančně, což je, jak každý z oboru ví, problematické. Nic nenahradí výuku naživo a živý kontakt s dětmi. Nicméně každý dělá, co může. S kolegyněmi si vyměňujeme nápady a inspirace, jak se se situací vypořádat. Není žádná jednotná metodika. Mně osobně se osvědčilo pro menší děti nahrávat na video různá rytmická cvičení, pohybové úkoly a krátké choreografie a slovně zadávat různé kreativní úkoly. Se staršími skupinami (asi od 5. třídy) se jednou a s nejstaršími dvakrát týdně setkáváme online přes Zoom a oproti jaru to překvapivě funguje docela dobře. Problematické je to, že je neustále nutné vše přizpůsobovat prostorovým i technickým možnostem dětí a jejich rodiny. Čas využíváme i na sbírání nápadů, které budeme potom naživo rozvíjet. Zpočátku jsem byla velmi skeptická, ale musím říct, že mě děti (a i rodiče) neustále překvapují jednak svými reakcemi, i velmi tvořivým způsobem, jakým se vypořádávají se zadanými úkoly. A potěšilo mě také, že často píšou s dětmi komentář maminky a (ve dvou případech i babičky) že se zapojily a cvičí a tančí společně s dětmi.“

Blanka Tasi v obývacím pokoji při pravidelném ranním online tréninku baletu Severočeského divadla. Foto: soukr. archiv.

Vendula Poznarová, Contemporary – prostor pro tanec, Praha:

„V Contemporary – prostoru pro tanec není teď moc veselo. Nicméně snažíme se zůstat živí a v kontaktu s dětmi a teenagery. Vzhledem k množství lektorů a různorodosti lekcí jsme vytvořili plán, který funguje ve dvou liniích. Jedna je zaměřená na děti, které se chtějí věnovat tanci jako hlavní volnočasové aktivitě a při běžném provozu fungují v rámci výběrových skupin. Předpokládali jsme u nich i u jejich rodičů, jejichž aktivní přístup zvláště u mladších dětí je absolutně nezbytný, že se do online lekcí zapojí. A tento předpoklad se naplnil. Zachovali jsme tedy jejich tréninky v obvyklých časech. Přestože jsou možnosti této výuky omezené a zatím pro tanec zcela metodicky nezmapované, snažíme se v něm najít potenciál pro co nejkvalitnější distanční výukový materiál. Každopádně všechny strany kooperace se těší na návrat do sálů. 

Ta druhá linie je určená pro děti, které mají tanec jako jeden z mnoha kroužků jen tak pro radost. Tam je motivace pro dálkovou disciplínu mnohem menší. Přesto však na ně myslíme. Už v jarní vlně jsme měli pozitivní ohlasy na tréninková videa, která jsme posílali dětem a jejich rodičům mailem a také jsme některá sdíleli na sociálních médiích. Teď v tom pokračujeme. Takže každý týden produkujeme ve stylech klasika, contemporary a street instruktážní lekce ve třech věkových kategoriích. Ta si děti můžou pustit, kdykoli mají chuť a čas i vícekrát.

Zatím, ačkoli se snažíme, nelze považovat dálkové taneční vzdělávání za radostný počin. Motivací pro lekce zůstává hlavně udržet děti a lektory v kontaktu a aktivitě.“

Adéla Pollertová, Baletní Akademie Adély Pollertové, Praha:

„Baletní Akademie je stejně jako všechna taneční a pohybová studia v ČR zavřená. Se stejnou situací jsme se praly již v jarních měsících a pro naše klienty (jak děti, tak i dospělé) jsme připravily online výuku, kterou od té doby máme na Vimeo kanále pod heslem pro naše studenty a nabízíme ji i nyní na podzim.

Bohužel jsme se ale nesetkaly s tak velkým zájmem o cvičení doma a většina našich klientů nebere tuto alternativu jako adekvátní náhradu neproběhlých hodin. I proto nyní, ve druhé vlně pandemie covid, nová videa nepřidáváme a situaci budeme řešit, až bude jasné, jak všechno dopadne a kdy budeme opět moci otevřít. 

Naši klienti dobře vědí, že naše škola nezůstává nikdy nic dlužna, a stejně tak, jak jsme snížily dětem školné (za neproběhlé dva měsíce na jaře) na tento školní rok, budeme s největší pravděpodobností podobně postupovat i tentokrát, i když podle obchodních podmínek bychom nemusely. 

Věříme, že se situace brzy vyřeší, naskočíme do normálního režimu a jak finančně, tak i psychicky vydržíme!“

 


Fotogalerie

Barbora Zaciosová se svými žáky. Foto: Klára Skopečková.

Barbora Zaciosová se svými žáky. Foto: Klára Skopečková.

Taneční akademie Taneční škola SPIRIT Dance. Foto. Martin Zakkis Juha-

Taneční akademie Taneční škola SPIRIT Dance. Foto. Martin Zakkis Juha-

Blanka Tasi se svými žáky ze ZUŠ Chomutov po koncertě Baletního studia Severočeského divadla. Foto: soukr. archiv.

Blanka Tasi se svými žáky ze ZUŠ Chomutov po koncertě Baletního studia Severočeského divadla. Foto: soukr. archiv.

Témata článku

taneční studiazákladní umělecké školy

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: