AMU

Vychází nová kniha Karoliny Plickové o úskalích divadelní tvorby

V Nakladatelství AMU vychází kniha divadelní teoretičky Karoliny Plickové, která zkoumá, jak se lze vyrovnat s prázdnotou, neurčitostí a otevřeností, jež stojí na začátku každého nového tvůrčího procesu divadla nesoucího přízviska autorské a neinterpretační.

Konference Moving Self in Psychotherapy

Akademie múzických umění hostila ve dnech 9. a 10. října 2015 mezinárodní a mezioborovou konferenci Moving Self in Psychotherapy. Organizátory této akce byly Kyliánovo taneční centrum a knihovna v Praze a TANTER (Asociace tanečně-pohybové terapie ČR) ve spolupráci s Českou společností pro Gestalt terapii a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE