Vychází nová kniha Karoliny Plickové o úskalích divadelní tvorby

V Nakladatelství AMU vychází kniha divadelní teoretičky Karoliny Plickové, která zkoumá, jak se lze vyrovnat s prázdnotou, neurčitostí a otevřeností, jež stojí na začátku každého nového tvůrčího procesu divadla nesoucího přízviska autorské a neinterpretační. Autorka sleduje moment, kdy se z počátečního nic stává něco. Všímá si okolností, které ovlivňují formulování tématu, hledá způsoby, jak shromažďovat materiál a jak jej strukturovat, a reflektuje vnášení řádu do chaosu i naopak chaosu do řádu (pokud je potřeba dostat proces ze zaseknutého stavu znovu do pohybu).

Nová kniha Karolíny Plickové.

Nová kniha Karolíny Plickové.

Vychází z autoetnografického přístupu, spočívajícího v sondách do tvůrčího procesu tří režisérů z oblasti současného českého alternativního divadla: Jiřího Havelky, Jiřího Adámka Austerlitze a Petry Tejnorové. Na začátku zkoušení tohoto typu divadla není dramatický text, který by bylo třeba analyzovat a interpretovat, ale obvykle je to prázdný prostor. Plicková zkoumá fenomén (zdánlivé) prázdnoty, hledá nezřetelné obsahy, jimiž je každý prázdný prostor vždy již nasycen, a všímá si způsobů, jimiž je tento prostor v průběhu tvůrčího procesu vědomě zaplňován. Vychází přitom zejména z myšlenek projektu Empty Stages režiséra Tima Etchellse, uměleckého ředitele souboru Forced Entertainment. Etchellsův esej „Ve chvílích ticha“, přeložený do češtiny vůbec poprvé speciálně pro tuto příležitost, je v knize publikován namísto předmluvy.

„Tématem knihy je odvaha k chaosu, otevřenost vůči neurčitosti, nejednoznačnosti a prázdnu a akcentace svobody a intuice v autorském neinterpretačním typu divadelní tvorby. Cílem je zformulování jakési tekuté a dočasné podstaty autorského divadla. Současná performativní scéna je obecně řečeno vysoce pluralitní a různorodá. Tato kniha se pokouší v některých tvůrčích přístupech vyznat a hledá v nich možné podobnosti, aniž by je sjednocovala v unifikovanou linku,“ píše v úvodu knihy Karolina Plicková. Na základě interdisciplinárních přístupů nabízí také terminologický katalog a soubor nástrojů, jejichž pomocí lze přistupovat k počáteční prázdnotě. V závěru knihy navrhuje nový pojem temporální dramaturgie, který odráží hlubší a vědomější zaměření na časové otázky divadelní tvorby a který by mohl naznačit nové možnosti verbalizace a analýzy některých současných autorských a alternativních divadelních forem.

Karolina Plicková je divadelní teoretička, festivalová dramaturgyně, kurátorka, konzultantka a pedagožka, zaměřující se na současné alternativní a loutkové divadlo. Publikovala články a studie v řadě odborných periodik (Divadelní revue, ArteActa, Taneční zóna, kød ad.), v letech 2017–2019 působila jako externí redaktorka časopisu Svět a divadlo. Moderuje diskuse, vede workshopy, je dramaturgyní festivalu nového divadla Malá inventura. Kniha Pozorovat prázdný prostor vychází z disertační práce, kterou autorka obhájila na DAMU, kde nyní pedagogicky působí na katedře alternativního a loutkového divadla.

Zdroj: AMU

Témata článku

Karolína Plicková

AMU

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: