Kateřina Šalounová

Kateřina Šalounová

Kateřina Šalounová je česká taneční pedagožka, vystudovala taneční pedagogiku na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění a teorii a dějiny divadla a management v kultuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti je doktorandkou na Katedře divadelních studií a ve svém výzkumu se zabývá dějinami tance, baletu, pohybové kultury a metodou orální historie.


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE